11 år sedan upptäckten av Herodes grav

För 11 år sedan, den 7 maj 2007 upptäcker israeliska arkeologer Herodes den Stores grav i södra Jerusalem.

Herodes var en tetrark, det vill säga en ”fjärdingsfurste”, en lydfurste under den romerske kejsaren, och styrde över Galileen, Samarien, Judeen. Herodes var en skicklig byggherre och lät bland annat utöka templet samt lät anlägga fästningen Masada och hamnen Caesarea.

I bibelns Matteusevangelium är Herodes dock känd som den som i jakten på Jesus låter mörda alla gossebarn i staden Betlehem. Herodes var maktfullkomlig och tog även livet av många rivaler liksom en av sina tio hustrur­ och tre söner. Innan sin död lät han döda stora delar av aristokratin för att garantera sin plats i historien.

För flera år sedan började israeliska arkeologer gräva ut platsen för kung Herodes­ vinterpalats en bit söder om Jerusalem. Herodes begravning är  detaljerat skildrad av den judiske historikern Josefus, varför tviveln om det är rätt plats inte varit stora. Fyndplatsen är noga beskriven, trots avsaknad av inskriptioner.

Läs mer om Herodes grav här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*