Einstein-museum byggs i Jerusalem

Ett före detta planetarium på Edmond J. Safra-campuset vid Hebrew University i Jerusalem ska byggas om till ett musem tillägnat Albert Einsteins personliga arkiv.

Einstein var bland grundarna till Hebrew University. 1923, ett år efter att ha vunnit Nobelpriset, reste Einstein från Tyskland för att ge en föreläsning på det knappt färdiga campuset på Mount Scopus. Efter att ha immigrerat till USA 1933 fortsatte han vara aktiv som ledamot av universitetets styrelse och ordförande i den akademiska kommittén.

Före sin död 1955 hade Einstein tenstamentera sitt personliga arkiv och rätten till hans vetenskapliga och icke-vetenskapliga skrifter (inklusive hans berömda E = mc2-formel) till universitetet. De 55 000 objekten i Einstein Archives digitaliserades 2012. Nu är tanken att göra objekten ännu mer tillgängliga för allmänheten.

 

Läs hela artikeln på Israel21c

Foto: Yonatan Sindel/FLASH90

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*