Mikael Jansson får pris för porträtt på de sista överlevande

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen delar varje år ut ett stipendium i syfte att stödja dem som har en vilja att kommunicera, ge information, bildsätta eller på annat sätt förmedla kunskap till en bred publik med berättelser om Förintelsen.

Årets stipendiat är modefotografen Mikael Jansson. Årets stipendium delas ut av Prinsessan Christina, Fru Magnuson på Kungliga Dramatiska Teatern på Förintelsens minnesdag den 27 januari klockan.

I motiveringen betonar juryn särskilt värdet av att samla in överlevandes vittnesmål för ­framtiden: ”Genom att avbilda den sista ­generationens ­överlevande bidrar Mikael ­Jansson till en ovärderlig dokumentation vars blotta existens blir ett levande bevis som omöjliggör för framtida ­generationer att förneka eller förminska Förintelsen.”

Läs mer om Mikael Janssons arbete på DN.

Foto: Nicklas Thegerstrom, Nicklas Thegerström

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*