ELSA-priset 2018 går till Charlotte Wiberg

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) tilldelade igår Charlotte Wiberg ELSA-priset 2018.

Wiberg har under många år varit en av de viktigaste rösterna i den svenska debatten om antisemitism. Med djupgående kunskaper och lysande formuleringskonst har hon i mängder av artiklar och inlägg i sociala medier och tryckt press belyst och kritiserat antisemitiska och rasistiska uttryck och företeelser varhelst de förekommer. Charlotte Wibergs kunskapsrika, konsekventa och skarpa analyser är ett föredöme och en inspiration, som inte minst via sociala medier har nått många unga människor.

”Charlotte Wiberg personifierar den konsekventa antirasismen, med samma skärpa blottlägger och kritiserar hon antijudiska och rasistiska yttringar oavsett sammanhang och oavsett om de dyker upp till höger eller vänster. Hon är en mycket värdig pristagare,” säger Svante Weyler, ordförande för SKMA.

Charlotte Wiberg är frilansskribent och filmvetare, bosatt i Malmö. I början av 2000-talet behandlade hon antisemitism och rasism på sin blogg Kamferdroppar, därefter har hon publicerat sig i SKMA:s Nyhetsbrev och blogg, i Expressen, Kristianstadsbladet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och i Expo. Wiberg använder inte minst sociala medier för att upplysa om och bilda opinion mot antisemitism, rasism och politisk extremism, och tar där oförväget debatt med personer eller institutioner som sprider eller ursäktar fördomar och misstro mot judar och andra grupper.

ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 8 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till företrädesvis unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Tidigare pristagare: Siavosh Derakhti 2012, Jonathan Leman 2013, Bilan Osman 2014, Samuel Nudel 2015, ”Inte rasist, men…” 2016, Juridikfronten 2017.

Läs mer på SKMA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*