15 april 1945 – Bergen-Belsen befrias av brittiska styrkor

Den 15 april 1945 befriade brittiska styrkor koncentrationslägret Bergen-Belsen i vad som idag är Nedre Saxen (Niedersachsen).

Bergen-Belsen, eller bara Belsen, var ett nazistiskt koncentrationsläger i Nedre Saxen i norra Tyskland, sydväst om staden Bergen nära Celle. Det befriades den 15 april 1945 av den brittiska 11:e bepansrade divisionen.

Lägrets hemskheter, som dokumenterats i film och på bilder, gjorde namnet ”Belsen” synonymt med nazistiska brott hos en bred allmänhet i många länder efter krigsslutet 1945. I dag finns en minnesmonument och ett museum på platsen.

Frigörelsen

När brittiska och kanadensiska styrkor avancerade mot Bergen-Belsen 1945 förhandlade den tyska armén om en vapenvila och upprättandet av en stängd zon runt lägret för att förhindra spridningen av tyfus.

Lägret befriades på eftermiddagen den 15 april och de första som nådde fram var den brittiska officeren från Special Air Service löjtnant John Randall och hans chaufför som var ute på ett rekognoseringsuppdrag.

När brittiska och kanadensiska styrkor väl nådde lägret upptäckte de över 13 000 obegravda kroppar och runt 60 000 fångar, många av dem svårt sjuka och svältande. Fångarna hade varit utan mat och vatten i flera dagar innan de allierade anlände.

BelsenSign

Under de närmaste dagarna efter frigörelsen dog ungefär 500 fångar varje dag, mestadels på grund av tyfus.

Den brittiska journalisten Richard Dimbleby från BBC som följde de allierade styrkorna beskrev det han såg på följande sätt:

”…Here over an acre of ground lay dead & dying people. You could not see which was which. The living lay with their heads against the corpses & around them moved the awful, ghostly procession of emaciated, aimless people, with nothing to do & with no hope of life, unable to move out of your way, unable to look at the terrible sights around them…Babies had been born here, tiny wizened things that could not live…A mother, driven mad, screamed at a British sentry to give her milk for her child, and thrust the tiny mite into his arms, then ran off, crying terribly. He opened the bundle & found the baby had been dead for days.

This day at Belsen was the most horrible of my life.”

Omkring 52 000 män, kvinnor och barn, samt 19 700 krigsfångar dog i Bergen-Belsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*