15 år sedan Columbia-olyckan

Den 1 februari 2003 var rymdfärjan Columbia på väg in mot jorden efter ett två veckor långt uppdrag i rymden. Bara minuter innan landning förlorar NASA kontakt med de sju astronauterna ombord. Kort därefter var katastrofen ett faktum. Ombord Columbia fanns, bland andra, Ilan Ramon, den första israeliske astronauten.

Ramons minne lever ännu i Israel. Bland annat har Israels senaste flygplats, flygplatsen i Eilat, namngetts efter Ilan Ramon och hans son Assaf, som dog vid 21 års ålder.

Det som ledde till katastrofen var en skada på vänster vinge, till följd av att en bit av isoleringen på bränsletanken hade lossnat, och som hade uppstått redan vid uppskjutningen. Ingen tog särskild notis av detta, då det är vanligt förekommande.

Detta innebar att skyddet mot hettan vid återinträdet i atmosfären kraftigt hade försvagats.

Idag hedrar vi astronauterna som omkom i olyckan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*