2300 år gammal by upptäckt nära ”Burmavägen” i Israel

Lämningar av en lantlig bosättning som ockuperades under nära två århundraden under den andra tempelperioden upptäcktes och undersöktes mellan augusti 2013 och januari 2014.

Lämningarna som kommer från en lantlig bosättning hittades nära “Burmavägen” inte långt från Mitzpe Harel. Fyndet gjordes då israeliska antikvarieämbetet (Israel Antiquities Authority) genomförde en utgrävning i samband med byggandet av en rörledning för naturgas till Jerusalem som är en del av ett nationellt projekt under ledning av Israel Natural Gas Lines (INGL).

I juni 2013 påbörjade Israel Gas Lines byggandet av det 35 kilometer långa projektet som går från kusten upp till Jerusalem. Efter fyndet har det israeliska antikvarieämbetet i samråd med INGL kommit överens om att planerna för rörledningen skall revideras och förhoppningsvis läggas runt fyndplatsen så att man därmed kan tillgängliggöra den arkeologiska platsen vid ”Burmavägen”.

Utgrävningarna, som omfattar cirka 750 kvadratmeter, avslöjar att det på platsen funnit en lantlig bosplats mer några stenhus och ett nätverk av smala gränder. Varje byggnad, troligen uppförda för enskilda familjer, bestod av flera rum och en öppen gårdsplan. Enligt Irina Zilberhod, utgrävningsansvarig vid antikvarieämbetet, ”tjänade rummen som bostads- och lagerrum, medan hushållssysslorna utfördes på gårdsplanen”.

burma1

Foto: Israel Antiquities Authority

Platsen, vars namn tyvärr inte överlevt till våra dagar, ligger på toppen av ett klippområde ungefär 280 meter över havet med vidsträckt utsikt över området. Området används än i dag på samma sätt som för 2000 år sedan och domineras av frukt- och vingårdar, vilket var den huvudsakliga näringen för regionens tidiga bosättare.

Utgrävningarna har visat att platsen var som mest välmående under den hellenistiska perioden då Judeen styrdes av Seleukiderna och övergavs antagligen i slutet av den hasmoneiska dynastin.

Det är fortfarande okänt varför platsen övergavs men det hade antagligen med ekonomiska bekymmer att göra snarare än våldsamma händelser.

Jerusalems regionala arkeolog Dr. Yuval Baruch förklarar: ”Fenomenet att byar och gårdar övergavs under slutet av den hasmoneiska dynastin eller början av Herodes den stores styre är något som vi känner igen från andra platser och det kan ha en koppling till Herodes omfattande konstruktionsprojekt i Jerusalem som resulterade i massmigration till huvudstaden”.

”Burmavägen” byggdes under Israels Självständighetskrig 1948 som en sidoväg, då den stora vägen till Jerusalem besköts av arabiska styrkor, för att kunna leverera förnödenheter till den då belägrade staden Jerusalem. I dag är vägen en populär vandringsled.

burma2

Foto: Israel Antiquities Authority

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*