2,7 miljarder kronor går rätt ner i terroristernas fickor

Den Palestinska myndigheten lär palestinier att hata judar och uppmanar dem till ”motstånd” vilket i det palestinska samhället betyder detsamma som terrorism mot judar. Detta är konfliktens grundorsak och därmed även det största hindret för fred, något som alltför ofta ignoreras i Sverige och som måste undersökas noggrannare.

Palestinska myndigheten betalar årligen ut 2,7 miljarder kronor i löner och bidrag till fängslade och frisläppta terrorister samt så kallade ”martyrers” familjer. ”Martyrernas fond” finns för att belöna dem som begår terrorbrott mot Israel och judar. Detta stöd visar med all tydlighet hur Palestinska myndigheten i praktiken inte bara sponsrar utan även uppviglar till terrorism mot Israel.

I det palestinska samhället upphöjs dessa terrorister till hjältar som kämpar för den nationella saken och de glorifieras och belönas för brotten utan någon som helst tvekan.

Rapporten borde läsas av varje regering som ovillkorligt sänder bistånd till den Palestinska myndigheten. Storbritannien fryste just sitt bistånd till den Palestinska myndigheten just på grund av detta. När följer andra efter?

Läs hela rapporten här:

http://jcpa.org/paying-salaries-terrorists-contradicts-palestinian-vows-peaceful-intentions/

 

2013 2014 2015 2016
1. Salaries to imprisoned and released terrorists 423.8 million shekels 442.8 million shekels 481.3 million shekels 488.4 million shekels
(530.5 million shekels total incl. administrative costs.)
$111,516,570 $116,528,150 $126,662,890 $128,518,896
2. Salaries to “martyrs” families 603.6 million shekels 618.6 million shekels 620.4 million shekels 663.6 million shekels
$158,843,940 $162,807,890 $163,268,940 $174,630,296
Total salaries to support terror (Lines 1+2) 1,027.4 million shekels 1,061.4 million shekels 1,101.7 million shekels 1,152.0 million shekels
$270,360,520 $279,336,050 $289,931,840 $303,149,193
Percentage of budget and of foreign aid 7% of total budget 7% of total budget 7% of total budget 6.9% of total budget
20% of foreign aid 24% of foreign aid 14.8% of foreign aid 29.6% of foreign aid
Total PA budget 14.387 billion shekels 14.771 billion shekels 15.673 billion shekels 16.577 billion shekels
$3.786 billion $3.887 billion $4.124 billion $4.362 billion
Total Foreign Aid 4.915 billion shekels
(of which 4.532 billion current budget and
384 development)
4.402 billion shekels
(of which 3.676 billion current budget and
726 million development)
7.410 billion shekels
(of which 3.120 billion current budget and
4.290 billion development)
3.881 billion shekels
(of which 2.925 current budget and 956 million development)
$1.29 billion $1.15 billion $1.95 billion $1.02 billion
Money Transfer from the PA to the PLO 267,922 million shekels 294.5 million shekels 775.319 million shekels 873,185,001 shekels
$70,505,789 $77.5 million $204,031,315 $229,785,520
* calculation into dollars – flat exchange rate of 3.8 shekels to the dollar (Source: Palestinian Authority’s Ministry of Finance, annual budgets. See Appendix 6.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*