39 år av fred med Egypten

Fredsavtalet mellan Israel och Egypten skrevs under den 26 mars 1979.

Redan två år tidigare, den 9 november 1977, hade Sadat förklarat i det egyptiska parlamentet att han var beredd att förhandla med Israel om ett fredsavtal och att han var beredd att själv resa till Israel för att göra det möjligt.

I november samma år anlände Sadat till Jerusalem där han inför det israeliska parlamentet, Knesset, erbjöd sig att inleda fredsförhandlingar. Förhandlingarna gick till en början dåligt och USA:s president Jimmy Carter bjöd Israel och Egypten till Camp David, presidentens officiella lantställe, där tvisten sedermera kunde lösas.

Egypten släppte kravet på ökat palestinskt självstyre och Israel släppte kravet omjudiska bosättningar i Sinai.

Egyptens Anwar Sadat och Israels premiärminister Menachem Begin tilldelades Nobels fredspris 1978.

Sadats fred med Israel var dock mycket impopulär bland vissa och han mördades 1981 av islamister.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*