5 fakta om Israels energisektor

Naturgasfälten utanför Israel Grafik: Noble Energy

Naturgasfälten utanför Israel Grafik: Noble Energy

Det är Mani Cohen från Bank Hapoalim som i Jerusalem Post presenterar 5 fakta om Israels energisektor.

Under lång tid har det närmast betraktats som en naturlag att Israel är det enda landet i hela Mellanöstern där det inte finns varken olja eller gas. Medan länderna runt omkring hittade den ena brunnen efter den andra fick Israel istället utveckla sitt samhälle och man byggde upp ett avancerat högteknologiskt samhälle. I klippet här under kan du höra Warren Buffet ge sin syn på Israel.

  1. Nu har man hittat både gas och olja i Israel. Enligt Cohen är det ingenting som egentligen förvånar. Han säger att ”upptäckten av gas i Israel är ingenting som bara hänt över natten”. Gasexploateringen påbörjades redan för ett drygt decennium sedan då gasreserver upptäcktes utanför kusten vid Ashkelon. På senare år har man dock funnit gas i Tamar- och Leviathanfälten och det handlar då om avsevärt större tillgångar. Detta för oss vidare till Cohen nästa påpekande.
  2. Det vi i första hand hör talas om är naturligtvis de enorma tillgångar som hittas i de större fälten men man skall inte glömma bort att det finns en uppsjö av mindre gastillgångar.
  3. Det finns så det räcker och blir över. Gasreserverna ser ut att ligga kring 900 miljarder kubikmeter vilket är långt mer än vad Israel behöver under de närmaste åren. Man räknar med ett överskott som kan exporteras.
  4. Och export kommer det att bli. Tidigare i somras godkände regeringen en övre gräns för export på 40% vilket ungefär motsvarar 360 miljarder kubikmeter. Det finns dock viss oenighet kring detta.
  5. Att utvinna gas är ett omfattande arbete som kräver stor noggrannhet och samarbete. Många olika företag har kommit överens om samarbete, vilket i nuläget är nödvändigt.

Läs mer: 5 Facts about Israel’s energy sector

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*