500 miljoner fåglar fyller himlen över Israel

Fågelfestivalen i Huladalen i norra Israel är något man måste uppleva för att tro det. Antalet både fåglar och arter på en så koncentrerad yta är ytterst ovanligt, särskilt i Europa.

För fåglarna fungerar Israel som en landbrygga mellan tre kontinenter: Afrika, Asien och Europa. Det mångsidiga klimatet, från det alpina Hermonberget i norr till torra sandöknar i söder, erbjuder en mängd olika habitat för fåglarna och är också förklaringen till varför över 500 olika fågelarter söker sig till området.

Två gånger om året förvandlas himlen över Israel till en autostrada. Över 500 miljoner flyttfåglar flyger söderut mot Afrika under hösten, och när våren kommer återvänder de till Europa för att häcka.

Från marken följer professionella fågelskådare, entusiastiska amatörer, fotografer och experter från hela världen deras flytt. Vid Hulasjön i övre Galileen, liksom på kibbutzen Kfar Rupin i Bet-Shan-dalen, i Jerusalem och i Aravaöknen norr om Eilat, finns utkikspunkter utrustade med teleskop där man organiserar guidade turer. Det viktigaste av Israels många ornitologiska centra är det i Latrun. Forskningscentret, som tillhör Tel Avivs universitet, spårar fåglar med radar och lägger upp flyttrörelserna på sin webbsida.

hula

Fågelflyttning i Israel

Bofasta fågelarter: Fåglar som inte migrerar och som finns i Israel året om. Totalt finns 91 bofasta arter, till exempel gåsgam, israelisk solfågel, koltrast och glasögonbulbyl.

Besökare under sommaren: 72 fågelarter som häckar och föder upp sina ungar i Israel, men som flyttar söderut till Afrika på hösten. Exempel på sådana arter är gök, smutsgam, ormörn, lärkfalk och rödfalk.

Besökare under vintern: 94 arter, varav de flesta häckar i Europa och ett fåtal Asien. De når Israel under höst eller tidig vinter och stannar till tidig vår. Några exempel på övervintrande fåglar är gråhäger, diverse änder, brun glada, rödhake och trana. De flesta av de här arterna ger sig av igen i mars.

Passerande flyttfåglar: 121 arter, exempelvis storkar, som lämnar sina häckningsplatser på hösten och ger sig av söderut för att övervintra, för att sedan återvända norrut under våren.

Tillfälliga gäster: Fåglar som bara gör mycket sällsynta besök eftersom Israel inte tillhör deras utbredningsområde. Ibland dyker de upp efter en storm, när de navigerat fel eller av andra okända anledningar. Ett exempel är albatrossen.

hula1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*