53 israeliska ungdomar på Sverigebesök

Ungdomarna kommer från organisationen Israeli Center for Young Leaders som arbetar med att uppmuntra att ungdomar engagerar sig i samhället och göra gott. Gruppen som besöker Sverige i veckan kommer både från School of Leadership och The National School for Young Ambassadors och består av en mix av druser och judar.

Den 27 november besökte de Sveriges Riksdag där Hanif Bali (M) och Anders Österberg (S) tog emot och guidade runt. Det var en mycket givande rundvandring följt av ett panelsamtal med Hanif och Anders där man särskilt talade om relationen Sverige-Israel-Palestina myndigheten men man tog även upp frågor rörande det sociala och invandring.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*