Abbas hävdar att Hitler och Ben-Gurion var ”goda vänner”

Mahmoud Abbas Foto: Wikimedia World Economic Forum

 

Den Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas hävdade i sin bok från 1984 att Hitler och Ben-Gurion var ”goda vänner”. Boken har dock inte, med enstaka undantag, uppmärksammats utanför den arabisktalande delen av världen.

Abbas text anklagar bland annat den sionistiska rörelsen för att ha deltagit i Förintelsen, i samarbete med det Tredje riket, och aktivt arbetat för att avslöja planer om att rädda judar.

I boken, med titeln Den andra sidan: Det hemliga samarbetet mellan nazism och sionism, hävdar Abbas bland annat att Adolf Eichman inte alls hade något med Förintelsen att göra utan han kidnappades av Mossad för att förhindra att han avslöjade det ”nazi-sionistiska samarbetet”.

Boken skall nu översättas till hebreiska.

Läs mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*