Abbas rådgivare: ”De som söker knivar idag, kommer söka gevär imorgon”

President Abbas rådgivare för icke-statliga organisationer och medlem av Fatahs centralkommitté Sultan Abu Al-Einein hyllade det nuvarande palestinska ”folkliga upproret” – terrorvågen i vilken palestinier dödat 28 israeler och skadat 287 – för att ”nöta ner ockupationen” i en intervju.

”Vi i Fatah-rörelsen är stolta av alla martyrer, oavsett deras politiska åskådning”

Sultan Abu Al-Einein, Abbas rådgivare och medlem av Fatahs centralkommitté:

”Välsignelse till våra martyrer, invånarna i Jerusalem som hade äran att tända den första gnistan, till alla de som följde i deras fotspår och till invånarna i Hebron, som har sått ett frö av rädsla i den cancerlika israeliska kroppen. Vi böjer våra huvuden inför varje droppe blod som droppar från våra barn och kvinnor liksom vi böjer våra huvuden inför varje martyr och varje martyrs mor som bar sitt barn i sin mage och uppfostrade honom att bli en ung man, för att sedan, då hon underrättats om hennes sons död som martyr, skrika ut sin glädje till himlen. Mödrar som dessa kommer inte besegras och detta är vårt folk, det folk President martyr Yasser Arafat kallade ett folk av jättar”.

Läs mer på Palestinian Media Watch

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*