Abbas rådgivare framkallar hot om heligt krig

Abbas religiöse rådgivare: President Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad är ”ett brott mot mänskligheten”. Detta raporterar Palestinian Media Watch.

I sin fredagspredika vid palestinska myndighetens högkvarter uppmanade Abbas rådgivare i religiösa angelägenheter, Mahmoud Al-Habbash, palestinier till heligtkrig. Han fördömmer Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad som ”ett brott mot mänskligheten” och uppmanade  muslimer och kristna världen över att ”agera”. Retoriskt ställde Al-Habbash frågan ”hur tillåter världens muslimer denna synd?” Därefter meddelade han att ”muslimerna kommer att agera.”

I talet förklarade Al-Habbash att ”det brott som den amerikanska presidenten begått [genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad] är inte bara mot Palestina utan också mot hela mänskligheten, mot muslimerna och mot de kristna.”

Al-Habbash jämförde president Trump med Arthur Balfour och beskrev dem båda som människor kommer att ”gå till historiens soptipp”, och vars handlingar är irrelevanta och inte kommer att få långsiktig inverkan.

Upprepade gånger hänvisade Al-Habbash till Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad som ”en synd” och förklarade att det skulle ”öppna helvedes grindar”. Han uppmanade muslimer över hela världen att agera och förklarade att palestinierna ska ge sina ”själar och kroppar” till Jerusalem – med andra ord att dö som ”martyrer”.

Al-Habbash förklarade att USA är ”hela mänsklighetens fiende” och uppmuntrade till heligt krig genom att kalla Jerusalem-deklarationen en ”aggression” mot muslimer, kristna och hela mänsklighet. Han uppmanade dessa grupper att agera och sade att han ”inte tror att hela mänskligheten kommer att vara tyst”.
Slutligen lyckades Al-Habbash med konststycket att avlägsna den judiska historien i Jerusalem och fabricera ett antika palestinskt folk. Al-Habbash avslutade med att säga: ”Jerusalem är vårt och inte ert. Det har varit vårt i 5000 år och det kommer att förbli vårt tills Allah kommer att ärva jorden och de som är på den.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*