Adaktusson: EU bör se över Palestinabistånd

Den Palestinska myndigheten lägger varje år motsvarande 2,7 miljarder kronor på löner och bidrag till personer som genomfört terrordåd, skriver Lars Adaktusson i NWT.

”Den Palestinska myndigheten lägger varje år motsvarande 2,7 miljarder kronor på löner och bidrag till personer som genomfört terrordåd. De belopp som idag satsas på försörjning av terrorister motsvarar ungefär en tredjedel av det totala bistånd som palestinierna får från omvärlden.

Tyvärr stannar inte problemen där, och exemplen är åtskilda på hur bistånd från enskilda Europeiska länder, såväl som EU, bidrar till att öka motsättningarna i regionen.

Det senaste exemplet i mängden uppdagades via en studie genomfört av det jerusalembaserade forskningsinstitutet IMPACT-se. I ett försök att stödja utbildning för palestinska barn har EU:s utrikestjänst inte uppmärksammat att deras årliga stöd på nästan 1 miljard svenska kronor till palestinskt utbildningsväsen bland annat använts för framtagandet av ett nytt, och djupt antisemitiskt, skolmaterial.”

Läs artikeln i sin helhet på NWT.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*