Adaktusson: Europaparlamentet höjer tonläget mot palestinsk terrorism

På Adaktussons blogg kan vi läsa om den senaste resolution vad gäller en tvåstatslösning:

”Efter månader av påtryckningar från den Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet bestämdes det för några veckor sedan att Europaparlamentet skulle framta en resolution om hinder mot en tvåstatslösning i den israelisk-palestinska konflikten, och EU:s möjligheter inom ramen för konflikten.

Jag blev utsedd att representera min partigrupp, Kristdemokratiska EPP, vid förhandlingarna. Resolutionen togs fram och voterades nu i veckan.

Förutsättningarna att hitta en blocköverskridande text föreföll usla. Men jag kan konsterna att vi efter en halvdags förhandlingar lyckades enas om en mer balanserad text än vad någon vågat hoppas på. När förhandlingarna var klara hade 5 av 8 partigrupper ställt sig bakom en text som tydligt pekar ut palestinsk terrorism som ett av de huvudsakliga hindren mot en fredlig utveckling.”

Resolutionen slog bland annat fast att:

  • Att uppnå fred i Mellanöstern är och förblir en huvudprioritering för det internationella samfundet och en oundgänglig faktor för regional och global stabilitet och säkerhet.
  • Det fortsatta våldet, terroristattacker mot civila och uppvigling till våld ökar kraftigt misstron och är helt oförenliga med en fredlig lösning.
  • FN:s säkerhetsråd påminde om åtagandet i Mellanösternkvartettens färdplan om att den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor ska upprätthålla effektiva insatser för att konfrontera alla dem som ägnar sig åt terrorism samt rasera terroristernas kapacitet, bland annat genom att konfiskera olagliga vapen.

Som Adaktusson skriver i sitt blogginlägg är resolutionen inte perfekt men ändå ett steg framåt jämfört tidigare helt ensidiga resolution som endast skuldbelägger och fördömer Israel:

”Resolutionen, som under torsdagen voterades i Europaparlamentet, är inte perfekt. Tydligare ansvarsutkrävande av den palestinska ledningen, liksom en bättre kontextualisera av bosättningspolitiken, hade behövts. Ändå är det en framgång, givet den ensidiga skuldbeläggningen av Israel som ofta präglat liknande resolutionsbehandlingar i Europaparlamentet.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*