Adaktusson: Terrorstämpla Hizbollah

Europaparlamentarikern Lars Adaktusson skriver i dag i Upsala Nya Tidning om att det är hög tid att Europas ledare terrorstämplar Hizbollah.

Adaktusson nämner i sin artikel att Hizbollah, för att finansiera sin terrorverksamhet, är djupt involverat i narkotikahandel runt om i Europa, Mellanöstern och Sydamerika. Nyligen arrangerade den amerikanska kongressen en utfrågning kring internationell narkotikasmuggling där det framkom att Hizbollah via ett omfattande nätverk transporterar droger, pengar och kurirer över stora delar av världen. Vinsterna av droghandeln förs tillbaka direkt till Libanon.

Omvärldens svar på Hizbollahs dödsbringande verksamhet måste nu skärpas. Att organisationen som politiskt parti i Libanon anses ha en viktig roll får inte hindra att åtgärder vidtas för att stoppa terrorn. Från EU:s och världssamfundets sida måste Hizbollah fullt ut terrorstämplas med allt vad det innebär av isolering och frysta internationella relationer.

Sanningen är att det i realiteten inte existerar någon uppdelning av Hizbollah mellan en militär och en civil del.

Kriget i Syrien har hållit på länge nog. Europas ledare har sett mellan fingrarna vad gäller Hizbollahs terrorism länge nog. Organisationen i dess helhet måste terrorstämplas.

Läs hela artikeln här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*