AgriVest – en konferens som visar upp israelisk jordbruksteknologi

AgriVest kommer i år att hållas vid Weizmann Institute of Science och kommer att visa upp potentiella investeringsmöjligheter i israelisk jordbruksteknologi. Israel presenterar innovativa lösningar för den internationella jordbruksmarknadens framtida behov.

AgriVest genomförs nu för tredje gången och det är Invest in Israel som står bakom. Under konferensen kommer israeliska startups visa upp sina innovativa agri-tech-lösningar för branschfolk, investerare, forskare och andra.

Agri-tech blir allt viktigare i och med att vi ser ett växande behov för matsäkerhet i världen kombinerat med utmaningarna att skapa ett hållbart och ekologiskt jordbruk.

Konferensens höjdpunkt blir 12 utvalda israeliska startups som skall presentera sina lösningar för deltagarna. Företagen är: BioFishency, CropX, DouxMatok, Ecofer Fertigation, EQUInom, FuturaGraft, Groundwork BioAg, Hinoman, Phenome Networks, Saturas, Valentis Nanotech and VIBE Technologies.

AgriVest går av stapeln dagen före Agritech – the International Agriculture Exhibition and Conference – en världsledande konferens inom jordbruksteknologier. Under denna kommer man kunna besöka hundratals israeliska företag som koncentrerar sig på jordbruksteknologi inom allt från växthus och bevattning till vattenverksamhet och mjölkproduktion. Senast Agritech hölls kom 8 100 utländska besökare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*