Ambassadör Bachman: Den svenska medkänslan brister

Ambassadör Bachman: Den svenska medkänslan brister

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver i Borås Tidning idag:

För varje nytt palestinskt terrordåd mot israeler uteblir som regel svenska solidaritetsyttringar. Inga byggnader lyses upp med projektioner av Israels flagga såsom nyligen varit fallet i centrala Berlin, Paris och Rotterdam. Nästan inga fördömanden hörs heller från svenska regerings- eller partiföreträdare.

Istället för att fördöma palestinska terrorattacker fördömer man från svenskt håll återkommande Israels påtvingade självförsvarsåtgärder mot terrorn. I svensk media sätter man rubriker som får den palestinska terroristen att framstå som offer.

Bristen på svensk medkänsla med terrorns offer i Israel baserar sig på en uppfattning om att det är skillnad på terror med Israel som måltavla och terror riktad mot Sverige eller Europa. Detta är ett synsätt som inte bara är felaktigt – utan också kontraproduktivt.

Hela den fria och demokratiska världen står inför hotet från samma terrorism – med rötterna i radikal islamism – och den riktas mot alla våra respektive länder av samma skäl. Det demokratiska samhället är vad de islamistiska terrorrörelserna avskyr allra mest – med religionsfrihet, yttrandefrihet, HBTQ-rättigheter, jämlikhet och alla den demokratiska statens övriga fundament.

Av detta skäl är det så oerhört viktigt att vi står enade i kampen mot terrorismen. Därför måste terrordåden också mötas av lika starka fördömanden – oavsett om de äger rum i Köpenhamn, Paris, Bryssel, Berlin, New York, Orlando eller Jerusalem. Vi måste visa terroristerna att den fria och demokratiska världen står enad mot en våldsbejakande ideologi.

Läs hela artikeln av ambassadör Bachman i Borås Tidning här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*