Ambassadör Bachman: EU:s märkning av israeliska produkter är kontraproduktiv

Ambassadör Bachman: EU:s märkning av israeliska produkter är kontraproduktiv

De flesta israeler – från höger till vänster på den politiska skalan – är djupt upprörda av EU:s initiativ att märka produkter från områden kontrollerade av Israel sedan 1967, skriver Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman i Nerikes Allehanda.

Medan initiativet presenteras av EU som en ”teknisk åtgärd” för att skydda europeiska konsumenter finns det inga tvivel om att huvudsyftet är att utöva politiska påtryckningar mot Israel.

Israeler uppfattar sådana åtgärder som diskriminerande och som handelshinder. Det är förkastligt att Israel är det enda landet som EU särbehandlar med sådana politiska åtgärder trots att det finns över 200 omstridda områden i världen.

Dessutom uppmuntrar initiativet idén att en bojkott av hela Israel är acceptabel och förser därmed BDS (Bojkott, Desinvesteringar & Sanktioner) rörelsen med ny energi.

Läs hela artikeln i Nerikes Allehanda här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*