Ambassadör Bachman i Aftonbladet: “Säkerhet är vad vi behöver, inget annat”

Ambassadör Bachman i Aftonbladet: “Säkerhet är vad vi behöver, inget annat”

Ambassadör Bachman intervjuades idag i Aftonbladet där han svarade på frågor om Abbas besök, de bilaterala relationerna med Sverige och förhandlingarna.

– Jag skulle vilja att se Sverige spelar en konstruktiv roll genom att använda sitt politiska inflytande man haft i årtionden för att få palestinierna att agera rätt. Vi har inget emot att Sverige hjälper palestinierna men det blir fel budskap om man bara sätter press på Israel. Det är fel budskap till båda parter. Den ena blir väldigt glad och den andra väldigt bitter, säger Bachman.

Läs hela artikeln på Aftonbladet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*