Ambassadör Bachman: Israel visar vägen i språkutbildning

Ambassadör Bachman: Israel visar vägen i språkutbildning

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver idag i Nerikes Allehanda:

Israel är en liberal demokrati som ligger i en region dominerad av totalitära regimer och extremism. Ända sedan grundandet av staten har Israel varit tvunget att konstant försvara sig mot både externa och internat hot. Ett resultat av detta är att världen tyvärr oftast förknippar Israel med terrorism och krig.

Men – nödvändigheten att försvara sig är bara en liten del av vad Israel handlar om. Israel är ett land som har utvecklat en öde öken till ett blomstrande High-Tech samhälle under de tre senaste generationerna. Israel är den enda demokratin i Mellan Östern där kvinnor, etniska och religiösa minoriteter har alla demokratiska rättigheter, är välutbildade och mer framgångsrika än i många Västländer.

Ett perfekt exempel på Israels demokrati och värderingar är expertisen inom undervisning i arabiska, både som första och andra språk. Arabiska är ett av de två officiella språken i Israel (det andra är hebreiska) och den arabiska minoriteten kan välja att studera enligt en arabisk läroplan. Många israeliska universitet är världsledande när det kommer till arabiska studier och många judiska israeler lär sig arabiska under sin obligatoriska utbildning.Bevis på denna expertis är det faktum att Israels ambassad i Stockholm nyligen fick en förfrågan från en avdelning för modersmål i en svensk kommun. Man hade upptäckt de israeliska läromedel som undervisade i arabiska som första språk online. Den svenska kommunen drog slutsatsen att hela undervisningsserien var neutral och passade in i det svenska utbildningskriteriet och kommunens förvaltning undersökte möjligheten att få rättigheter att använda de israeliska textböckerna i Sverige.

… Medan som Israels grannar under decennier har lärt ut hat och uppviglat sina unga till våld – en avgörande bakgrund till de många terroristattentaten – har Israel utvecklat ett utbildnings-system så pluralistiskt, mångkulturellt och effektivt att även lärare i Sverige, liksom i resten av världen, ser det som ett föredöme.

Skolor från hela världen skickar sina lärare till Israel för att lära sig om Ulpan-modellen. Studenter från hela världen upptäcker de bangrytande undervisningsmetoder som Israel använder sig av för att lära ut arabiska. När man lär sig att också se bortom de konflikter som påtvingats den israeliska staten, kommer man upptäcka ett samhälle som i mycket liknar det svenska. Vi värdesätter utbildning, integration, minoriteters rättigheter och andra demokratiska värderingar.

Jag uppmanar er att försöka se och förstå konfliktens komplexa realiteter – och bortom dessa upptäcka det sanna Israel.

Ett land som både har kunskap och vilja att utbyta idéer och ytterligare fördjupa samarbetet med Sverige på så många områden, inte bara vad gäller undervisning.

Läs hela artikeln i Nerikes Allehanda här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*