Ambassadör Bachman: Min kommentar till att Miljöpartiet valt att ställa in det första mötet med ambassaden på åratal

Ambassadör Bachman: Min kommentar till att Miljöpartiet valt att ställa in det första mötet med ambassaden på åratal

For English please see below

 

Jag finner det mycket beklagligt att den dialog vi så länge sökt med Miljöpartiet – och upprepade gånger förvägrats – nu visar sig vara av villkorat slag.

Om det möte som Miljöpartiet nu självt föreslagit inte kan hållas under de nuvarande omständigheterna – hur skall då konfliktens parter, som Miljöpartiet hoppas, kunna nå en uppgörelse?

Att Miljöpartiet nu självt ställer in det möte man till slut gått med på kan bara tolkas som att man inte stödjer Israels rätt till självförsvar, något som står i skarpaste kontrast till merparten av världens länder, inklusive Sverige självt.

Det behöver knappast påpekas att det är där det råder skilda meningar som dialog är mest meningsfull – en så snävt villkorad dialog som den som Miljöpartiet motvilligt erbjuder är emellertid inte mycket av en dialog i ordets sanna bemärkelse.

Allt detta är särskilt förvånande mot bakgrund av Miljöpartiets förslag nyligen att i Stockholm ordna en fredskonferens för Mellanöstern baserad på miljöfrågorna – hur skall detta kunna ske om man inte ens är beredd att tala med en av parterna i konflikten?

 

I find it sad that  the dialogue with the Greens which we have so long sought  and asked for – and repeatedly been refused – now turns out to be a conditional one.

If the meeting suggested by the Green Party cannot be held under the present circumstances  – how then would the parties to the conflict, as hoped for by the Greens, be able to come to an agreement?

The only way to construe the fact that the Greens now cancel the meeting they themselves at long last agreed to, is that they do not support Israel´s right for self-defense – this is in the sharpest contrast to most countries in the world, including Sweden itself.

Needless to say,  it is where there is disagreement that a dialogue is truly useful  – but the  dialogue reluctantly offered by the Green party on such restrictive terms nevertheless would not be much of a dialogue in the true sense of the word.

All of this is especially surprising against the background of the recent proposal by the Greens to host a Stockholm Mid-East peace conference based on environmental issues – how can this be done if one is not even ready to speak to one of the parties to the conflict?

 

 

One Response to "Ambassadör Bachman: Min kommentar till att Miljöpartiet valt att ställa in det första mötet med ambassaden på åratal"

  1. David Högfeldt  07/21/2014 at 15:19

    Jag skäms över MP:s agerande. Det får svenskarna att framstå som verklighetsfrånvända.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*