Ambassadör Bachman om Svenska kyrkans oerhört ensidiga behandling av Israel

Ambassadör Bachman om Svenska kyrkans oerhört ensidiga behandling av Israel

“Allt detta är sorgligt nog ingen nyhet. Vid denna tid på året är det svårt att inte dra sig till minnes Svenska kyrkans julkampanj för några år sedan, ’Christmas alert’, vars bildspråk var så påfallande antijudisk färgat att man sedermera tagit ned denna text från alla sociala media – tydligen i hoppet att den skulle glömmas bort.

Mot bakgrund av allt detta, är det extra beklämmande att inför det förestående kyrkomötet om några dagar se hur det på nytt motioneras om bojkott och hur den så kallade BDS-rörelsen glorifieras i motionstexter (Motion 2016:25).”

Läs hela artikeln i Kyrkans tidning

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*