Ambassadör Bachman: Palestinagruppernas livsluft är att demonisera världens enda judiska stat

Ambassadör Bachman: Palestinagruppernas livsluft är att demonisera världens enda judiska stat

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver en replik till en företrädare för Palestinagrupperna i Hallandsposten idag:

Den 29 november skrev Per Johansson från Palestinagruppen i Halmstad en debattartikel i Hallandsposten riktad mot Israel – en artikel fylld av felaktigheter och missvisande påståenden, med det uppenbara syftet att försöka svartmåla världens enda judiska stat, demokratin Israel.

För det första beklagar sig Johansson över att 1947 års delningsplan missgynnade palestinierna, då de skulle ha erhållit mindre land i förhållande till sitt antal. Det stämmer att det landområde som skulle ha tilldelats den judiska sidan var större – men det bestod till stor del av obeboelig öken i Negev.

Palestinierna förkastade planen och anföll Israel tillsammans med arméerna från de fem angränsande arabstaterna med målet att utplåna den judiska befolkningen. Detta nämner inte ens Johansson i sin artikel då det inte gynnar hans falska propaganda mot Israel.

För det andra har Israel framfört eller accepterat sex olika fredsförslag åren 1937, 1947, 1967, 2000, 2001 och 2008 liksom ett ramverk för fred år 2014. Det palestinska ledarskapet har förkastat dem alla.

… Mot bakgrund av allt detta, är det väldigt svårt att förklara hur det kommer sig att Palestinagrupperna vill bojkotta Mellanösterns enda demokrati – Israel – och samtidigt som man stödjer palestinska myndighetens tyranni.

Allt detta blir som sagt mycket svårt att förklara, om man inte tar med i beräkningen vad som är Palestinagruppernas själva livsluft: att angripa och demonisera världens enda judiska stat, Israel.

Läs hela artikeln i Hallandsposten här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*