Ambassadör Bachman: Skadlig märkning av varor från Israel

Ambassadör Bachman: Skadlig märkning av varor från Israel

EU:s nya direktiv om märkning av israeliska varor är ännu ett exempel på hur dubbla måttstockar tillämpas gentemot Israel och samtidigt skadar det utsikterna till fred mellan israeler och palestinier, skriver Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman i Borås Tidning.

“Världen över finns mer än 200 omstridda landområden men det är bara Israel som särbehandlas med sådana politiska åtgärder, åtgärder som kommer att skada relationerna mellan EU och Israel liksom den palestinska ekonomin samt även negativt påverka utsikterna till fred mellan israeler och palestinier.”

Läs hela artikeln i Borås Tidning här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*