Ambassadör Bachman: Skrämmande att Svenska kyrkan tar Palestinas sida

Ambassadör Bachman: Skrämmande att Svenska kyrkan tar Palestinas sida

Isaac Bachman: “Kyrkan har tagit till sig Kairos-dokumentet, ett antisemitiskt och anti-israeliskt dokument av palestinskt propagandafabrikat.”

Svenska kyrkan är stolt över sitt agerande i frågan om den palestinsk-israeliska konflikten, ett agerande som de hävdar är konstruktivt och i fredens intresse.

Verkligheten ser emellertid helt annorlunda ut, något som bäst bevisas av hur kyrkan tagit till sig Kairos-dokumentet, ett antisemitiskt och anti-israeliskt dokument av palestinskt propagandafabrikat. 

Genom att ge Kairos-dokumentet en central ställning i frågan om den palestinsk-israeliska konflikten har Svenska kyrkan kommit att i praktiken helt ansluta sig till ett anti-israelisk, palestinsk narrativ.

Detta framgår mycket systematiskt i samband med svenskkyrkliga representanters framträdanden vid seminarier och debatter, där de entusiastiskt citerar och hyllar Kairos-dokumentet men väljer att helt ignorera representativa åsikter för det officiella Israel och israelisk mainstream.

Kairos-dokumentet är fullt av förvanskningar och manar till bojkott av världens enda judiska stat. Dokumentet baseras på minst sagt falska premisser när det hävdar att “utan ockupation skulle det inte finnas något motstånd”. 

Den så kallade “ockupationen” blev följden av det försvarskrig som Israels grannar påtvingade landet 1967, medan arabisk och palestinsk terrorism riktad mot Israel och judar startade decennier innan. Ja, decennier innan staten Israel ens grundades, 1948…

…Medan antisemitism huvudsakligen förkastats i Sverige och västvärlden, inklusive den Svenska kyrkan, så har olyckligtvis demoniseringen av judar i allmänhet istället lett till demonisering av den största koncentrationen av judar i världen, den judiska staten Israel.

På samma sätt som den svenska vänstern inte är villig att ens lyssna till officiella israeliska ståndpunkter, och oftast till och med vägrar att träffa mig, så följer också Svenska kyrkan som domineras av vänstern i många stycken samma principer. 

Det är bisarrt att Svenska kyrkan kräver dialog mellan israeler och palestinier medan kyrkan samtidigt förkastar alla israeliska perspektiv.

Läs hela artikeln på Nyheter24

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*