Ambassadör Bachman svarar på Aftonbladets ledare “Israel röstar för mer våld”

Ambassadör Bachman

Den 23 januari, dagen efter det israeliska valet, publicerade Aftonbladet en ledare med titeln ”Israel röstar för mer våld” (2013-01-23). Inte för första gången väljer Aftonbladet att presentera en missvisande bild av Israel och regionen, i det att man framställer Israel och den israeliska demokratin som orsak till regionens problem.

Aftonbladet har nekat att publicera den replik som ambassadör Bachman skickade till tidningen för att bemöta dess högst problematiska påståenden. Texten står att läsa nedan. Ambassadören begärde även ett möte med tidningen, vilket Aftonbladet gått med på. Mötet skall äga rum i nästa vecka.

Aftonbladets artikel kan läsas, i sin helhet, genom följade länk:

Israel röstar för mer våld –  Aftonbladet 2013-01-23

 

FORTSATT SNEDVRIDEN ANALYS AV ISRAEL I AFTONBLADET

När man läser Aftonbladets ledare  ”Israel röstar för mer våld” publicerad den 23 januari – dagen efter det israeliska parlamentsvalet – är det svårt att befria sig från tanken att slutsatsen var given på förhand och att artikeln måste ha legat färdigskriven långt innan bilden av valresultatet börjat klarna. Verkligheten tillåts inte störa den polemiska agendan.

Trots att Mellanöstern domineras av diktaturstater är det tydligen regionens enda demokrati – Israel – och de israeliska parlamentsvalen som enligt Aftonbladet skall hållas ansvariga för våld och konflikt i regionen. De borde väl snarast framhållas som en förebild.

Jag delar Aftonbladets önskan om bättre grannrelationer i Mellanöstern – dessa beror emellertid också i hög grad just av Israels grannar. I tider när extrema religiösa våldsideologier har stora delar av regionen i sitt grepp, när otaliga människor dör dagligen i det syriska blodbadet, är det dags att lyfta blicken och bredda analysen.

Faktum är ju att analytiker världen över liksom här i Sverige varit rörande eniga om att valresultatet är ett imponerande styrkebesked för de israeliska mittenkrafterna. Att få allt detta till att det israeliska folket lagt en ”röst för mer våld” är knappast en rättvisande – eller rättvis – analys. Fria och öppna, demokratiska val är för övrigt inte vad som leder till våld – det är det frånvaron av dessa som gör.

Ovan nämnda exempel är bara ett bland många under åren på hur Aftonbladet – en respekterad och ledande tidning – ständigt väljer att sätta en polemisk agenda framför en nyanserad verklighetsbeskrivning när det gäller Israel. Inte bara tidningens läsare skulle ha rätt att förvänta sig mer, utan också alla de människor i regionen som bara vet alltför väl att det är extremismen och Mellanösterns många diktaturer  – inte den israeliska demokratin – som är problemet.

Isaac Bachman

Israels ambassadör i Stockholm

 

3 Responses to "Ambassadör Bachman svarar på Aftonbladets ledare “Israel röstar för mer våld”"

 1. Martin  01/25/2013 at 10:59

  Ty Mr Ambassador!!! It would be interesting with follow up about how the meeting with Aftonbladet went!

  Reply
 2. Vivian Clayborn  01/25/2013 at 12:03

  Aftonbladet och freden:

  “År 1929–1956 ägdes Aftonbladet av Torsten Kreuger, bror till Ivar Kreuger. P G Peterson var chefredaktör 1933–1956. Politiskt hade tidningen stött Tyskland under Adolf Hitlers regim och framfört åsikten att det var en mer fredlig lösning att låta Hitler ta över Europa.” Wikipedia

  Reply
 3. Isaac  01/25/2013 at 21:54

  “Aftonbladet – en respekterad och ledande tidning”. Skämtar ni?

  Den har tidningen fick enorm kritik inom Sverige efter Boströms artikel vilket definierades av Svensk media som “usel journalism”. De har nyligen publicerat en till “artikel” som upprepar samma idéer på samma tråkiga sätt. Man kan bara skratta åt deras bristfälliga professionalism.

  Jag oftast använder deras “speciella artiklar” för att visa hur Aftonbladet skaffar dålig rykte åt Svensk journalism. Jag blev överaskade när även kollegor med vänster åsikter, har erkänt detta!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*