Ambassadör Bachman: Svepskäl till ny Israelkritik

Ambassadör Bachman: Svepskäl till ny Israelkritik

Anna Karin Hammars påståenden om Israel är absurda och illustrerar bara hennes tendens att beskylla oss för allt upptänkligt ont . Det skriver Israels ambassadör Isaac Bachman.

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver i Dagen:

Tidningen Dagens läsare torde vara väl medvetna om prästen Anna Karin Hammars mångåriga­ aktivism riktad mot Israel, en anti-israelisk aktivism som gränsar till besatthet. Inget tillfälle får försittas, när det gäller att förtala den judiska staten.

För att bättre förstås Hammars ideologiska utgångspunkter och dolda agenda bör man särskilt uppmärksamma två nyckelreferenser i artikeln ”Israels­ orättfärdiga ekorrhjul” (Dagen 24 maj).

Den första gäller det mycket problematiska så kallade Kairos-dokumentet med dess starka ersättningsteologiska färgning, ett dokument som rönt omfattande kritik för sina försök att både förneka och relativisera det judiska folkets band till sitt historiska hemland och samtidigt kraftigt tona ned den kristna kyrkans band till judendomen.

Karios-dokumentet har ofta starkt kritiserats för att i modern tappning formulera en antijudisk­ tolkningstradition inom kyrkan, och det är kanske ingen slump att just Anna Karin Hammar länge framstått som en av de främsta förespråkarna för detta dokument, med tydlig udd mot den judiska staten.

Som om detta inte vore nog gör Hammar också ogenerad reklam för den internationella BDS-rörelsen, en rörelse som förordar bojkott av Israel på alla plan och som är långt ifrån att vara den oskyldiga ”icke-våldsrörelse” Hammar vill ge sken av. I stället är den huvudskaliga motorn för demonisering av Israel i världen. Det står klart bortom varje tvivel att för många BDS-aktivister är hatet mot Israel – inte omsorgen om palestinierna – den huvudsakliga drivkraften.

Läs hela artikeln på Dagen.se här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*