Ambassadör Bachman: Sverige finansierar ideella organisationer som skadar Israel

Ambassadör Bachman: Sverige finansierar ideella organisationer som skadar Israel

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver i Världen idag:

Sveriges uttalade politik är att arbeta för fred mellan israeler och palestinier och genomförandet av en tvåstatslösning. I stark motsättning till denna policy står det faktum att den svenska regeringen i själva verket finansierar israeliska och palestinska NGO:s som motsätter sig en tvåstatslösning och fredlig samexistens mellan israeler och palestinier.

Inte minst kanaliserar Sverige sitt stöd till israeliska och palestinska NGO:s (ideella organisationer red.anm.) genom det så kallade Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat (’Sekretariatet’). Enligt NGO Monitor är Sverige den huvudsakliga bidragsgivaren till Sekretariatet och har mellan åren 2013-2017 bidragit med nära 50 miljoner kronor. Många av de NGO:s som får sin finansiering via Sekretariatet är involverade i så kallade ’lawfare’ – att med juridiska medel som vapen söka angripa israeliska företrädare och företag som har affärer med Israel – samt är även involverade i bojkott-initiativ mot Israel liksom regelrätt demonisering, ibland med klart antisemitiska förtecken.

… Skulle svenskar uppleva det som rimligt att utländska regeringar skulle finansiera NGO:s i Sverige som arbetar mot Sveriges intressen och värden? Skulle svenskar acceptera att främmande makt ger ekonomiskt understöd till NGO:s vilkas enda syfte är att svartmåla Sverige, arbeta för bojkott av svenska varor, sprida rasistisk propaganda samt också har band till i Sverige verksamma terrororganisationer och motsätter sig fredlig samlevnad mellan den svenska majoritetsbefolkningen och landets minoriteter?

Om Sverige uppriktigt önskar främja fred mellan israeler och palestinier måste man sluta finansiera NGO:s som bekämpar en systerdemokrati och alla de demokratiska värden som också Sverige delar. Det är dags för Sverige att göra upp med sina dubbla måttstockar i fråga om Israel. Precis som Sverige vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sitt demokratiska samhällssystem och sina medborgare, måste också Israel göra detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*