Ambassadör Bachman: Sveriges moraliska röst hörs aldrig vid palestinsk terror

Ambassadör Bachman: Sveriges moraliska röst hörs aldrig vid palestinsk terror

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver i Göteborgs-Posten 31 oktober 2016:

Europas ensidiga hållning i konflikten mellan Israel och Palestina har passerat gränsen till det absurda, skriver Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige.

I över 3000 år har Jerusalem spelat en central roll i det judiska folkets historia – politiskt, religiöst och kulturellt. Förra veckan antog Unesco – FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur – ännu en absurd resolution som ignorerar den judiska kopplingen till Tempelberget och Klagomuren, de heligaste platserna inom judendomen.

Att säga att Israel inte har någon koppling till Tembelberget är som att säga att Sverige inte har någon koppling till Ikea eller att Frankrike inte har någon koppling till Eiffeltornet. Med detta beslut har Unesco – och alla de länder som lät resolutionen antas – förlorat den sista gnutta av legitimitet de hade kvar.

… Ingen med intellektuell ärlighet kan på allvar betvivla att det judiska folket har historiska, kulturella och religiösa band till landet Israel. Alla försök att förneka dessa band är helt enkelt en urholkning av vetenskapen. Att Unesco främjar anti-vetenskaplig propaganda är ännu ett tragiskt exempel på det skamliga tillstånd FN:s institutioner befinner sig i. Den fria världen skulle gynnas av att stoppa dylika resolutioner i stället för att stå vid sidan av och se på i tystnad.

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*