Ambassadör Benny Dagan: Israel vill förhandla. Palestinierna förhalar

Den israeliska regeringen har beslutat att säga ja till den Internationella kvartettens uppmaning till direkta förhandlingar. Nu återstår det att se om palestinierna tar sitt förnuft till fånga och återvänder till förhandlingsbordet. Det är endast genom villkorslösa och direkta förhandlingar konflikten kan få ett fredligt slut.

Israels Ambassadör Benny Dagan skrev  på Aftonbladet Debatt i torsdags och förordade där  ett omedelbart återupptagande av fredsförhandlingarna. Ingenting kan ersätta direkta förhandlingar mellan parterna och bara de själva kan nå fram till de svåra men nödvändiga kompromisser som är förutsättningen för en säker och hållbar fred.

Visionen om en tvåstats­lösning omfattas i dag av både den israeliska regeringen och oppositionen.

Viljan till kompromiss i fredens intresse illustreras av hur premiär­minister Netanyahu ­nyligen var beredd att acceptera Kvartettens förslag till formulering om 1967 års stilleståndslinjer som utgångspunkt för framtida gränsförhandlingar. Motsvarande formuleringar som garanterade vitala israeliska säkerhetsintressen saknades emellertid i det aktuella textförslaget.

Glädjande nog har världssamfundet börjat inse att också ­Israels legitima intressen ­måste tillmätas den vikt som ­balansen, rättvisan och freden ­kräver. Ett viktigt exempel på detta var när Spaniens utrikesminister ­Trinidad Jimenez nyligen förklarade sitt stöd för Israel som ”det ­judiska folkets hemland”. ­Ut­talandet illustrerar att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att stödja bildandet av en palestinsk stat och sam­tidigt försvara Israels fundamentala intressen och rättigheter, något som tvärtom är en förutsättning för att nå en hållbar och rättvis fred mellan parterna.

Israel har gång på gång visat sin vilja till förhandlingar och fred. Både år 2000 i Camp David under premiärminister Rabin och sedan under Ehud Olmert år 2008 i Annapolis kom Israel med mycket långtgående förslag om upprätt­andet av en palestinsk stat i utbyte mot fred. Båda gångerna ­avvisade det palestinska ledarskapet förslagen utan omsvep.

Israels tillbakadragande från Gaza och terroristorganisationen Hamas maktövertagande där har följts av åratal av ­daglig raketbeskjutning mot södra ­Israels civilsamhällen.

På den motsatta sidan står Mellanösterns extremistiska krafter. Irans Högste ledare Ali Khamenei kallade Israel en ”cancertumör” och förkastade än en gång två-statslösningen genom att säga att ”allt land tillhör palestinierna”. Hamasledaren Haniya avvisade också alla förhandlingslösningar under helgen.

Ambassadör Benny Dagans debattartikel finns här

Läs mer: DN 2 3 4 5 6 7, SVD 2 3 4, SR 2, Dagen

2 Responses to "Ambassadör Benny Dagan: Israel vill förhandla. Palestinierna förhalar"

 1. Viktor Montelius  oktober 8, 2011 at 10:39

  Intressant artikel om Israels foerhandlingsbenaegenhet! Men hur aer
  det med de illegala bosaettningarna paa palestinskt territorium? Aer
  inte detta ett avgoerande hinder foer inledande av foerhandlingar?

  Svara
 2. Fredrik L  december 22, 2011 at 13:24

  Varför skall lilla Israel ge upp mark varför inte Jordanien som är mer en nation där de bode finns plats och där de finner likar.
  Palestinier är ett konstigt på hit de är Arbisk minoritet som hör hemma i Jordanien så varför inte eller i Syrien:). Jordanien har erkänt Israel men Inte Jerusalem som är Judarnas heligaste plats.
  Syrien Palestinierna oc Iran vill ha bort Israel från kartan.
  De handlar inte om en tvåstats lösning. Ha en Palestinskstat brevid Israel tror jag inte på. De är inte Norge vi talar om utan Palestina som är en stat som aldrig har existerat och som har en ledning som vill utplåna Israel Palestina vägg i vägg nej tack.
  Fredrik

  Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*