Ambassadör Benny Dagans tal vid Förintelsens åminnelsedag

Översättning av Israels ambassadörs tal vid Åminnelsedagen för Förintelsens offer och 100års jubileet för Raoul Wallenberg i Stora Synagogan i Stockholm.


Ers Majestät, Överlevare, Ministrar, Excellenser, Vänner,
Över sex år sedan dedikerade FN:s generalförsamling – på initiativ av staten Israel, hemlandet för det judiska folket- den 27 januari, dagen då dödslägret Auschwitz befriades, till att vara den Internationella Åminnelsedagen för Förintelsens Offer.

Staten Israel absorberade  många överlevande och har över åren fullföljt sitt uppdrag, löfte och åtagande att vara en fristad åt ett hem för all judar i behov och nöd. FN-ressolutionen bekräftade, och jag citerar, ”att Förintelsen, vilken resulterade i mordet av en tredjedel av alla judar samt oräkneliga medlemmar av andra minoriteter, för alltid kommer vara en varning till alla människor gällande faran som hat, trångsynthet, rasism och fördomar utgör.” Resolutionen säger även att ”[Generalförsamlingen] förkastar all förnekelse av förintelsen som ett historiskt skeende, vare sig delvis eller i sin helhet”.
Tyvärr så är resolutionen lika relevant som den alltid varit då det bara var fem dagar sedan som Irans president Ahmadinejad återigen förnekade förintelsen i en intervju med mexikansk TV. Manifestationer av antisemitism, intolerans och rasism ökar i Europa och på andra platser. Nya informationsteknologiska verktyg som har skapat möjligheter för bättre förståelse har även blivit utnyttjade för att sprida gammalt hat i ny form.
Vi måste till varje pris bevara internetfriheten som är så grundläggande för att garantera vårt öppna samhälle. Samtidigt så måste vi bli allt mer uppfinningsrika i våra utbildnings åtaganden för att minska det växande inflytandet som uppviglare av hat mot judar och andra har.
Sverige, Israel och andra länder som ligger i täten för utvecklingen av kommunikationsteknologier kan, och borde, öka sitt utbildningsarbete för ökad tolerans baserat på det imponerande samarbetet mellan  våra två länder inom detta fält.
Ambassadör Jan Eliasson, som senare blev Sveriges utrikesminister, var ordförande för en historisk FN session 2005. Han, tillsammans med amerikanerna och andra, var drivande bakom denna ressolution angående förintelsen. Den kunde inte ha åstadkommits utan det otroliga grundarbetet som gjordes för över ett decennium sen av statsminister Persson och andra ledare. De skapade här i Stockholm, i nära samarbete med Israel och andra länder, nya hembaserade och internationella verktyg: Stockholmsdeklarationen; Arbetsgruppen för internationellt samarbete för utbildning angående förintelsen, åminnelse samt forskning; Forum för Levande Historia för att utbilda, inspirera och ingjuta en ny generation med den moraliska styrka som krävs för att känna igen ondska och bekämpa den innan den leder oss till vår undergång.
De vandrade i fotspåren av en av Sveriges stoltaste söner, Raul Wallenberg, hedersmedborgare i Israel, USA och Kanada, som föddes för över 100 år sedan. Så tidigt som 1963 utnämnde Yad Vashem, Israels Förintelsemartyrers och Hjältars åminnelsenämnd, Wallenberg till ”rättfärdig bland nationerna” för att ha räddat livet på tiotusentals judar under de mest fruktansvärda förhållandena. Jag vill speciellt vidkänna närvaron av Raul Wallenbergs extraordinära syster Nina Landgren  som har gjort mer än någon annan för att bevara hennes brors arv som ett exempel för kommande generationer.
Jag vill även nämna Raouls mor och styvfar, Maj och Fredrik von Dardel, vilka kämpade outtröttligt hela sitt liv för sin sons återvändande, med stadigt stöd från Nina och hennes bror Guy. Låt oss även visa vår uppskattning för nio andra modiga svenskar, alla erkända av staten Israel som rättfärdiga bland nationerna:
Per Anger, Lars Berg, Carl Iwan Danielsson, Wallenbergs kollegor vid den svenska beskickningen i Budapest, Ungern.

Elisabetta Hesselblad, a Svensk nunna i Rome

Elow Kihlgren, Svensk hederskonsul I Genua

Valdemar and Nina Langlet, Svenska Rödakorset ledamöter i Budapest

Pastor Erik Myrgren, Präst I svenska kyrkan I  Berlin

Erik  Perwe, Kyrkohede i svenska kyrkan i Berlin

Och idag vill jag vill jag hedra Jadwiga Waszcuk från Polen som nyligen postumt blev tilldelad äran som rättfärdig bland nationerna. Jadwiga riskerade sitt liv och sina barns liv när hon 1942 gömde en judisk familj i sitt hem i staden Wegrow. En av de kvinnor hon räddade är Bina HaCohen som lever än i dag i Jerusalem och närmar sig nittioårsåldern.
Jadwigas barnbarn Maria Byzinski och Marias dotter Caroline är med oss här idag (Maria och Caroline, vänligen res er). De deltog i utnämningsceremonin i Jerusalem tillsammans med Marias mor Alina. Dssa tre generationer av kvinnor är ett vittnesmål till Jadwigas heroism och mänsklighet.
Stockholmsdeklarationen önskar att ”De osjälviska uppoffringarna av de som trotsade nazisterna och ibland gav sina egna liv för att skydda eller rädda förintelsens offer även måste skrivas in i våra hjärtan.”

Raoul Wallenberg och de över tjugotusen rättfärdiga bland nationerna är verkligen inskrivna i våra hjärtan för alltid. Gud välsigne deras minne.

 

 

 

 

 

Läs Mer: DN 2 SVD 2 3 Världen Idag 2 Dagen

One Response to "Ambassadör Benny Dagans tal vid Förintelsens åminnelsedag"

  1. Pingback: Den 27 januari, dagen då dödslägret Auschwitz befriades – Åminnelsedagen för Förintelsens offer. « Vad händer i Mellanöstern idag?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*