Ambassadören: Berättelsen om Israel liknar ingen annan

Ambassadör Ilan Ben-Dov skriver i Svenska Dagbladet och ger en personlig betraktelse över den judiska statens betydelse.

Nedan följer artikeln i sin helhet:

Tusentals artiklar och reportage har skrivits om Israel sedan dess grundande. Det kan konstateras att en betydande del av dessa har framfört kritiska perspektiv. Kritik är legitimt och har sin betydelse men vart sjuttionde år kan det vara på sin plats att skissera andra infallsvinklar.

Jag är själv född i staten Israel. För mig är den judiska staten något självklart och inget som jag vanligen brukar tänka på som ett mirakel. För mina föräldrar låg emellertid saken annorlunda till – de betraktade staten Israels utropande som den enskilt viktigaste händelsen i det judiska folkets historia under de senaste 2000 åren.

Berättelsen om Israels tillblivelse liknar ingen annan.

I historien finns inget annat exempel på ett folk som fördrivits från sitt hemland 2000 år tidigare och ändå lyckats säkra sin egenart, sin religion, sin kultur och bevara sin nationella identitet. Ändå skedde det verkligen att man efter två årtusenden återvände till sitt nygamla hemland och återupprättade sin självständighet i den moderna staten Israel.

Det finns inget exempel på något annat språk än hebreiska som efter att ha betraktats som ”dött” under ett par årtusenden återfötts som ett modernt språk, modersmål för miljoner.

Inte heller finns något exempel i modern historia på en stat som ställd inför så många existentiella hot lyckats etablera och bevara en stabil demokrati, Mellanösterns enda – en demokrati som blomstrar inom ramarna för ett modernt, öppet, fritt och pluralistiskt samhälle.

När de 600.000 judar som då bodde i den nyutropade staten Israel år 1948 firade sin självständighet hade de inte i sina vildaste drömmar kunnat föreställa sig vilken framgångssaga Israel skulle ha utvecklats till 70 år senare.

Israel är det enda landet i Mellanöstern som saknar olja. Också andra naturtillgångar saknas med undantag för små naturgasreserver som nyligen upptäckts. Under statens första år gjorde sig Israel bekant som exportör av apelsiner. Idag däremot är vi helt enkelt kända som ”start-up nation”.

Det faktum att Israel saknar naturtillgångar har fått oss att istället utveckla den enda stora resurs som står till vårt förfogande – humankapital.

Den israeliska ekonomin baseras på ett unikt samspel mellan förstklassiga universitet och forskningsinstitutioner – inte sällan världsledande – samt en kultur av innovation och kreativitet parat med entreprenörsanda och nytänkande.

Allt det ovannämnda har bidragit till att säkra Israels position som ett spjutspetsland i fråga om tekniska framsteg inom oräkneliga fält såsom cybersäkerhet, biomedicin, nanoteknologi men också finansiella system och till och med rymdteknologi.

Israel är emellertid inte bara en ekonomisk framgångssaga. Redan innan statens utropande, under det brittiska mandatet, hade man utvecklats till ett betydande kulturellt center. Israel är således med all säkerhet en av få stater som hade en symfoniorkester och en nationalteater redan före självständigheten. Modern israelisk litteratur översätts idag till dussintals språk världen över.

Alla dessa enastående framgångar har varit möjliga trots det faktum att en stor del av Israels grannar ännu idag vägrar erkänna vår existens och aktivt strävar efter att utplåna vårt land från kartan.

Israel är det enda land i världen som konstant lever under sådana existentiella hot – och ändå lyckas bevara sin stabila demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, jämlikhet mellan könen och HBTQ-rättigheter. Allt detta som del av den fria, demokratiska världen.

Det är sannerligen inga små utmaningar Israel står inför. Israels kritiker i Sverige väljer ofta att bortse från det faktum att Israels grannar inte precis är Danmark, Norge och Finland. Våra grannar är i stället Iran, Syrien, Hizbollah, Hamas, Islamiska Jihad och andra som bara har en sak gemensamt – önskan att utplåna den judiska staten.

Den utmaning som ligger i att bekämpa islamistisk terrorism men samtidig bevara mänskliga rättigheter och en fullvärdig demokrati, är något som delas av alla demokratiska stater. Israel har emellertid genom sitt läge i Mellanöstern kommit att ställas inför dessa utmaningar som inget annat land och befinner sig vid själva frontlinjen för den demokratiska världens kamp mot terrorismen. Det är ingen lätt uppgift men Israel har sedan sitt grundande framgångsrikt övervunnit dessa utmaningar.

Tiotusentals unga människor kommer varje år på besök till Israel. Däribland återfinns också otaliga svenskar som kommer som turister och vandrar genom gatorna i Jerusalem och Tel Aviv medan de njuter av den öppna och kosmopolitiska atmosfären. En bättre illustration till vad Israel uppnått går knappast att tänka sig.

När vi blickar mot framtiden måste vi fortsätta att sträcka ut en hand till våra grannar för fred medan vi försvarar vårt land och bygger vidare på vårt samhälle – den enda judiska staten i världen.

Ilan Ben-Dov
Israels ambassadör i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*