Ambassadören: ”Israelpolitiken är skadlig och behöver omprövas”

Ambassadör Ilan Ben-Dov skriver idag i Expressen om Sveriges skadliga Israelpolitik och vädjar att Sverige bör ansluta sig till sina europeiska partners och inta en mycket mer balanserad hållning i förhållande till Israel.

De senaste veckorna har både Norge och Danmark beslutat att utöka kontrollen av medel avsedda för den Palestinska myndigheten, med målsättningen att förhindra en situation där skattepengar överförs till palestinska organisationer som stödjer terror och uppvigling till våld.

Beslutet innebär inte att Norge och Danmark upphör med sitt stöd till palestinierna, inte heller har de för avsikt att skada relationerna till den Palestinska myndigheten.

Liksom flertalet europeiska stater, förstår både Norge och Danmark att det är möjligt att samtidigt ha goda relationer till både palestinierna och staten Israel.

Början av ett nytt år är också ett tillfälle att uppmuntra den svenska regeringen att omvärdera sin policy vis-a-vis Israel. Det är hög tid att uttrycka önskemålet om en betydligt mer balanserad och mindre ensidig Israelpolitik från svensk sida.

Var och en som har följt utvecklingen i Mellanöstern under de senaste åren, inser att regionen har förändrats i grunden. De som tidigare brukade tala om ”Mellanösterkonflikten” förstår i dag att det inte längre går att tala om en konflikt framför alla andra, utan att det beklagligt nog handlar om många olika konflikter.

Det är också tydligt att den arabisk-israeliska konflikten inte är den centrala konflikten i regionen. Också en betydande del av de arabiska staterna inser i dag klart och tydligt detta faktum.

Det är i själva verket uppenbart att nästan alla de kriser vi nu ser i Mellanöstern – och som pågått under de senaste sju åren, sedan början av den så kallade ”arabiska våren” – saknar all koppling till Israel.

Israel är den enda demokratiska staten i Mellanöstern och den enda som delar Sveriges grundläggande värderingar.

De som under så många år har hävdat att en lösning på den palestinsk-israeliska konflikten är nyckeln till fred i Mellanöstern och global stabilitet – och som alltför ofta placerat Israel på de anklagades bänk – förstår i dag att den våldsamma blodsutgjutelse som pågår mellan sunni och shia liksom de iranska mullornas försök att uppnå hegemoni i Mellanöstern genom understöd för våld och terror, utgör de verkligt allvarliga hoten mot stabiliteten i regionen.

Mellanöstern har förändrats och även Europa är statt i förändring. Allt detta kräver en anpassning och uppdatering av den svenska utrikespolitiken gentemot Israel – den enda demokratiska staten i Mellanöstern och den enda som delar Sveriges grundläggande värderingar.

Det har blivit hög tid att ompröva Sveriges hållning gentemot Israel, som kraftigt skiljer sig från flertalet europeiska nationers, och att reflektera över huruvida denna verkligen är gynnsam för Sveriges nationella intressen – eller i själva verket tvärtom skadlig. Vidare är det också läge att reflektera över huruvida den policy som varit rådande tills nu har ökat Sveriges möjligheter att påverka båda sidor i den palestinsk-israeliska konflikten (jag understryker: båda sidor) – eller tvärtom genom sin ensidighet bara har försvagat Sveriges möjligheter att påverka.

Alla europeiska stater i övrigt har nära och vänskapliga relationer med både palestinier och israeler. Dessa relationer innefattar en intensiv dialog med Israel – en dialog som baseras på sann vänskap, trots ibland djupa meningsskiljaktigheter.

Också för Sverige vore det nu läge att ansluta sig till sina europeiska partners och inta en mycket mer balanserad hållning i förhållande till Israel.

Det är hög tid för Sverige att omvärdera sin Israelpolitik.

One Response to "Ambassadören: ”Israelpolitiken är skadlig och behöver omprövas”"

 1. Anders Andersson  april 30, 2018 at 13:20

  Hej
  Bra skrivet som svar till SSU. Alltför ofta glöms historiska fakta bort när vänstern kritiserar Israel. Sverige borde stödja den enda vettiga demokratin i regionen istället för krama o de genomkorrumoerade palestinska organisationerna.
  Stå på er. Vi är nog många som sympatiserar med Isarael i Sverige. Men vi märks kanske inte de ofta vänterdominerade kulturkretsarna.
  Mvh Anders

  Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*