Ambassadören: Ni som kritiserar Israel har glömt det uppenbara

I dag går Israel till val. Ambassadör Ilan Ben-Dov skriver till landets kritiker i Sverige:

Israel har ett unikt läge som en liten ö av demokrati i en ocean av totalitära stater och terrororganisationer. Det är en ytterst problematisk, auktoritär och våldsam region.

Under de senaste månaderna har jag med stort intresse följt den offentliga debatten i Sverige i fråga om behovet av att upprätthålla och försvara demokrati och medborgerliga rättigheter i en tid av växande hot och terror.

I dag går Israel till val. Många av oss israeler emotser denna dag med stor förväntan.

Anledningen till denna känsla av förväntan är att som medborgare i en demokratisk stat – det gäller både Sverige och Israel – är vi medlemmar i en mycket exklusiv och privilegierad gemenskap av demokratiska, liberala och pluralistiska nationer.

Ta inte demokratin för given

Delaktighet i sagda gemenskap är något man inte bör ta för givet utan värdera och uppskatta till dess rätta värde. Så inte minst i fråga om den israeliska demokratin.

Den generation som återupprättade staten Israel – liksom den sionistiska rörelsens grundare före dem – var huvudsakligen personer som fötts i vad som då ännu var totalitära och odemokratiska stater. De hade ingen erfarenhet av demokrati och bar inte från hemländerna med sig någon djupare rotad tradition av demokratisk debatt med respekt för yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter.

Trots allt detta var den sionistiska rörelsen ända från sin själva begynnelse en demokratisk rörelse och detta faktum betraktades av alla som något självklart – vilket med tydlighet framgick redan vid den första sionistiska kongressen i Basel år 1897.

Ni glömmer Israels utsatthet

Under mina många samtal med svenska politiker och journalister, hävdar ibland vissa av dem att man kritiserar Israel just i dess egenskap av demokrati, ett samhälle som delar samma värderingar som det svenska. Värden som yttrandefrihet, religionsfrihet och andra grundläggande mänskliga rättigheter.

Man kan respektera sådan kritik – men de som kritiserar Israel har påfallande ofta en tendens att glömma bort Israels unika läge som en ytterst liten ö av demokrati i en ocean av totalitära stater och terrororganisationer som befinner sig lika långt från demokrati som dag från natt.

Nationer som understödjer terror

Det finns en tendens att glömma bort att ingen annan demokrati i världen dagligen står inför sådana existentiella hot och utmaningar – från nationer vilka understödjer terror såsom ayatollornas Iran eller den syriska diktaturen med president Assad som är ansvarig för mer än en halv miljon egna medborgares död och som använder kemiska vapen. Därutöver har vi en lång lista med terroristorganisationer som Hamas, Hizbollah, Islamiska Jihad, IS och många andra.

Det finns ingen annat exempel i världen på ett land som under liknande omständigheter upprätthåller en stabil, levande och pluralistisk demokrati och där man kompromisslöst skyddar och bevarar rättsstaten, likhet inför lagen och ett helt oberoende rättsväsende – allt detta under permanent existentiellt hot.

Som israel är jag mycket stolt att vara medborgare i ett land som tillhör demokratiernas internationella gemenskap. Jag skulle vilja uppmana alla de som kritiserar Israel att minnas och aldrig glömma Israels unika läge, där vi sedan 71 år framgångsrikt står som en klippa av demokrati i en ytterst problematisk, auktoritär och våldsam region.

Av Ilan Ben-Dov

Israels ambassadör i Sverige

Foto: JENS CHRISTIAN, Expressen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*