Ambassadören: ”Påfallande tyst när Iran vill utplåna Israel”

Ambassadören: ”Påfallande tyst när Iran vill utplåna Israel”

Det är inte utan att jag känner viss oro ifråga om den moraliska kompassen hos dem som i bekväma och ståtliga gemak i Stockholm predikar för Israel om rätt och moral. Detta skriver ambassadör Ilan Ben Dov i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Irans ledare, Ayatollah Khamenei, uppmanar ännu en gång till Israels utplånande. Detta är i sig inget nytt – han har redan vid otaliga tillfällen nyttjat en dylik folkmordsretorik. Denna gång överträffar han dock sig själv med referensen till nazisternas ”slutgiltiga lösning”, hämtad direkt från Adolf Hitler.

Den iranske ledaren är naturligtvis väl medveten om att detta begrepp myntades av Hitler som en eufemism för det största folkmordet i mänsklighetens historia – som syftade till att fullständigt utplåna det judiska folket.

Förvisso skulle man kunna hävda att detta måhända inte är särskilt överraskande. Ayatollornas regim i Iran har alltsedan den islamiska revolution 1979 varit tydlig ifråga om sin inställning vad gäller Israel.

Vad som är överraskande, och oroande, är den öronbedövande tystnaden från alla de svenskar som under så många år attackerat Israel med folkrätten och mänskliga rättigheter som förevändning. När det gäller just Israel är dubbelmoralen påfallande och de mänskliga rättigheterna reserveras för en inte sällan oärlig och illasinnad kritik av staten Israel. Tystnaden är å andra sidan desto mer påfallande ifråga om den ständigt upprepade folkmordsretoriken mot den judiska staten.

Denna attityd är inte bara falsk och hycklande – den visar även på en total okunskap om Mellanösterns realiteter.

Läs artikeln i sin helhet på Svenska Dagbladet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*