Ambassadören: SSU svartmålar den judiska staten

SSU:s ordförande kommer med falska anklagelser mot mitt land – då måste jag gå i svaromål. Philip Botströms ord är som hämtade från klassisk marxist-leninistisk propaganda, skriver Ilan Ben-Dov i Expressen.

Ambassadör Ilan Ben-Dov svarar SSU:s ordförande Philip Botströms debattartikel i Expressen den 24 april.

Nedan följer artikeln i sin helhet:

SSU svartmålar den judiska staten

SSU:s ordförande kommer med falska anklagelser mot mitt land – då måste jag gå i svaromål.

Philip Botströms ord är som hämtade från klassisk marxist-leninistisk propaganda, skriver Israels ambassadör Ilan Ben-Dov.

Det är min avsikt att härmed besvara den debattartikel av SSU:s Philip Botström som publicerades i Expressen den 24 april.

Som Israels ambassadör i Sverige har jag inte någon avsikt att ge mig in i en intern debatt mellan företrädare för två partier. Då debatten i fråga emellertid rör mitt land, ser jag som min skyldighet att gå i svaromål gentemot de ogrundade, missvisande och partiska anklagelser mot Israel som läggs fram i sagda artikel – i en stil som hämtad från 50- och 60-talens klassiska marxist-leninistiska propaganda.

Allra först skulle jag vilja uppmana Philip Botström att noggrant läsa det tal som hans egen partiledare, statsminister Löfven, höll vid Israels 70-årsfirande här i Stockholm för bara några dagar sedan.

De ensidiga och snedvridna anklagelser och det agg mot den judiska staten som präglar artikelförfattarens argumentation är lyckligtvis inte representativa för flertalet svenskar, särskilt inte bland den unga generationen här.

Det duger inte att ständigt skylla på Israel

Vid det här laget har de flesta svenskar förstått att situationen i Mellanöstern är långt mer komplex och mångfacetterad än att ständigt bara sätta Israel på de anklagades bänk.

Philip Botström ”glömmer” att säkerhetsstängslet har räddat livet på tusentals israeler genom att stoppa jihadistiska självmordsbombare.

Jag tvivlar starkt på att Philip Botström när han talar om de så kallade ockuperade områdena ens är medveten om hur dessa områden hamnade under israelisk kontroll under loppet av Sexdagarskriget och som ett resultat av det utplåningskrig mot Israel som påbörjats av flera arabiska grannstater i samarbete.

När han vidare talar om erkännandet av en palestinsk stat så ”glömmer” artikelförfattaren att det i erkännandet inte med ett ord talas om staten Israels legitima rättigheter – sådana marginella och bagatellartade rättigheter som den judiska statens behov att värna sin säkerhet efter det tilltänkta utropandet av en palestinsk stat.

Sveriges erkännande bortser medvetet från terroristhotet

I det svenska erkännandet bortses fullständigt och medvetet från risken att en sådan palestinsk stat omedelbart efter sitt utropande skulle kunna bli ännu en bas för terror från Hamas, Hizbollah, ISIS och andra jihadist-organisationer som bara har en sak gemensamt – önskan att utplåna Israel.

Vidare kritiserar Philip Botström Israel för uppförandet av säkerhetsstängslet. Även här ”glömmer” han att detta stängsel räddat livet på tusentals israeler genom att stoppa jihadistiska självmordsbombare som har haft för avsikt att spränga sig själva i Israel för att beröva så många israeliska civila som möjligt livet.

Vad som också verkar ha fallit artikelförfattaren ur minnet är att grundorsaken till den palestinsk-israeliska konflikten inte är bosättningar. Han har inte ens brytt sig om att ta reda på att arabisk vägran att erkänna Israels existens var ett faktum långt innan en enda israelisk bosättning existerade på Västbanken.

Verkligen nedslående att läsa SSU:s ordförande

Det finns emellertid också goda nyheter. Sedan jag kom till Sverige har jag mött hundratals unga svenskar i 20- och 30-årsåldern och bland dem många universitetsstudenter. Jag kan med glädje konstatera att de flesta av dem ger uttryck för mycket mer sofistikerade och progressiva åsikter än den lilla radikala minoritet som är så fientligt inställd till den judiska staten.

Det är verkligen nedslående att se hur SSU:s förbundsordförande, en representant för den unga generationen, tillgriper flydda tiders propagandistiska slogans för att svartmåla och väcka aversion mot den judiska staten.

Av Ilan Ben-Dov

Israels ambassadör i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*