Ambassadören: Svenska kyrkans hållning är fientlig mot staten Israel

Ambassadören: Svenska kyrkans hållning är fientlig mot staten Israel

Ambassadör Ben-Dov svarar i en replik i Expressen Svenska Kyrkans Mellanöstern-chef Karin Axelsson-Zaars.

Karin Axelsson-Zaars försök att legitimera Svenska kyrkans attityd mot Israel är problematisk.
Axelsson-Zaar ignorerar det faktum att kyrkan under lång tid i själva verket uttrycker den mest aggressiva och fientliga hållningen mot det judiska folkets viktigaste strävan under 1900-talet – staten Israel.
Det går inte att ignorera att den Svenska kyrkan aktivt och systematiskt förvränger historien genom att tala om den judiska staten som en kolonialmakt som etablerades på ett territorium den inte har någon historisk anknytning till.

Samma sak gäller även Svenska kyrkans grundlösa idé om att det den kallar ”ockupation” skulle vara grunden för konflikten mellan palestinier och Israel.

Den som analyserar Svenska kyrkans politik gentemot Israel ser att den ofta är mer extrem och mer polariserande än den som har sitt ursprung i den arabiska världen.

Ovanstående fakta kräver omfattande självrannsakan vad gäller den väg Svenska kyrkan valt och dess relevans i detta avseende.

Axelsson-Zaar hänvisar till behovet av en dialog. Dialog är ett ord som för all del låter fint, men den enda dialog som Svenska kyrkan har är med dem som tycker likadant och inte med den israeliska sidan – den som tycker olika. Den Svenska kyrkan har, tyvärr, ingen dialog alls med det sionistiska narrativet – önskan om att återupprätta en judisk stat i vårt historiska hemland. Svenska kyrkans kontinuerliga användande av deviser som “hoppful och hållbar fred” kan inte på något sätt, när det kommer till Israel, förtäcka det faktum att kyrkan styrs av en grupp djupt politiserade representanter som under många år systematiskt format en hållning som är fientlig mot det judiska folkets viktigaste bedrift under 1900-talet – staten Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*