Ambassadören: Sverige gjorde fel som erkände en palestinsk stat

Ambassadören: Sverige gjorde fel som erkände en palestinsk stat

För exakt sex år sedan, i oktober 2014, beslutade den svenska regeringen att erkänna en så kallad palestinsk stat. Under alla de år som förflutit sedan dess har inte ett enda ytterligare europeiskt land valt att följa Sveriges väg. Detta är ingen slump. Beslutet var ett strategiskt misstag av allvarligaste slag.

Bakom detta missriktade, förhastade och känslomässig färgade beslut låg emellertid framför allt en bristande förståelse av Mellanösterns realiteter. Man bortsåg fullständigt från de banbrytande förändringar i Mellanöstern som redan börjat göra sig gällande vid denna tidpunkt. Den övergripande strategiska bilden lämnades helt utan avseende. Sett ur denna synpunkt kan beslutet inte betraktas som annat än oansvarigt.

Läs debattartikeln i sin helhet på Dagen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*