Amos Oz får Dagermanpriset

På onsdagen offentliggjordes att Amos Oz blir årets pristagare av Stig Dagermanpriset. Den israeliske författaren Amos Oz är också en ständigt återkommande kandidat till Nobelpriset.

Amos Oz får priset för ett humanistiskt, mångskiftande författarskap som utforskar människans utsatthet och sårbarhet. Som samhällsdebattör förespråkar han fred och samexistens i konflikten mellan Israel och Palestina.

Foto: Lesekreis (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*