Antalet njurdonationer i Israel har tredubblats

Antalet njurtransplantationer har tredubblats sedan 2010.

Ny forskning visar på att ökningen kan bero på skiftande attityder hos den ortodoxa judiska befolkningen i Israel.

Läs mer på Israel21c.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*