Antisemitismen är värre i dag än för fem år sedan

Elva procent av svenska judar uppger att de upplever att läget för svenska judar är värre idag jämfört med fem år sedan. Detta visar en ny studie som genomförts av EU:s byrå för mänskliga rättigheter (FRA).

Över 16 000 judar har svarat på enkäten. Nio av tio uppger att antisemitism har ökat de senaste fem åren.

En tredjedel uppger att de utsatts för trakasserier minst en gång det senaste året och att de är rädda att visa att de är judar offentligt, exempelvis genom att bära davidsstjärna eller kippah.

Läs mer på BBC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*