Antisemitismens nya ansikte

Under sitt besök i Sverige talade Hanna Rosenthal, USAs President Barak Obamas speciella sändebud för antisemitism, vid ett seminarium on den moderna antisemitismen. Hon förklarar att antisemitism idag manifesteras på sex olika vis.

Den första liknar den klassiska antisemitismen med sina stereotyper och myter såsom att judar använder blod från icke judiska barn i sina ritualer. Den andra är konspirationsteorier om att judar kontrollerar världen, framförallt media. Den tredje kategorin är förnekandet av förintelsen. Den fjärde är hyllning av förintelsen, något vi ser bland de ständigt växande nynazistiska grupperna. Den femte är förintelserelativism, när andra händelser jämställs med förintelsen, antingen för att förringa förintelsen eller för att stärka sin egen position. Den sjätte är den mest svårdefinierade. Det är när legitim kritik av Israel går över i antisemitism. Detta ser vi när judar kollektivt hålls ansvariga för Israels handlingar eller när konspiratoriska modeller används för att förklara Israels agerande. Samtliga av dessa definitioner delas av EU som har kodifierat dem i sin definition av antisemitism.

I hela Europa växer motstånd mot minoriteter. Högerextrema och nynazistiska grupper anammar populistiska strategier för att öka sitt stöd och därmed kunna sprida sin hatpropaganda till större grupper. Birgitta Ohlsson, Sveriges EU- och demokratiminister, tillade även att ett växande problem är att extrema vänstergrupper har blivit allt mer antisemitiska och att ännu en bidragande faktor är att Mellanösternkonflikten har importerats till Europa. I många stater i Mellanöstern så har Israel och judar länge fått agera syndabock för problem i landet. Det är sionisternas fel att det finns utbredd fattigdom och brister i utbildning.

Trots att många tror att antisemitism dog ut i och med befriandet av de nazistiska dödslägren och att det är först på senare år som fenomenet har återuppstått så argumenterar professor Jean-Yves Camus det motsatta. Han hävdar att antisemitismen aldrig egentligen dog ut utan bara uttrycktes på ett annat sätt. Även om det har blivit ovanligare att öppet förneka förintelsen så har det blivit vanligare att förneka Israels rätt att existera och judars rätt till en egen stat. EU definierar detta som antisemitism. Moderna vänsterrörelser har enligt professor Camus försökt använda ett mer subtilt språk för att. förmedla detta budskap. Detta skiljer sig från den legitima kritiken av Israel som inte är färgad av antisemitism.

En majoritet av kritiken av Israels politik som syns i den debatten i Sverige är legitim och inte präglad av antisemitism enligt Dr. Henrik Bachner. Han anmärker samtidigt an en del av den generella kritiken av Israel verkar vara influerad av irrationella motiv bland vilka antisemitism kan spela in. I vissa fall så är antisemitismen framträdande i analys och kritik av Israel, mellanöstern-konflikten och USAs politik. Exempel på detta är bilder rotade i kristen antijudaism, idéer om judisk omnipotens, manipulation och konspiration används för att förklara USAs utrikes- och inrikespolitik, judar hålls ansvariga för Israels politik eller när Israels politik jämte palestinierna jämförs med nazisterna och förintelsen.

Under de senaste åren så har 30% av alla anmälda hatbrott mot religiösa minoriteter i Malmö varit riktade mot judar. Detta trots att de bara uppgår till 0.25% av befolkningen. Enligt Dr. Mikael Tossavainen får detta Malmö att stå ut i Europa. Framför allt när man analyserar hur stadens politiska ledarskap har agerat i frågan. Dr. Tossavainen förklarar att Malmös kommunalråd, Illmar Reepalu, har haft en avvisande och ibland en fientlig attityd mot den judiska församlingen i staden. Detta är något som Hanna Rosenthal, USAs President Barak Obamas speciella sändebud för antisemitism håller med om och uttalade sig om efter sitt möte med Reepalu. Hon anser att Reepalu ofta har uttryckt sig i antisemitiska termer.  Dr. Tossavainen anser att problemet med Reepalu inte nödvändigtvis är att han är antisemitisk utan snarare att han är ovillig eller inte kapabel att skilja antisemitismen i Malmö från den israelisk-palestinska konflikten.

 

Läs mer: DN 2 SVD 2

3 Responses to "Antisemitismens nya ansikte"

 1. Karl-Erik Lavesson  maj 29, 2012 at 12:03

  Det är med stor sorg jag läser om den ökande antisemitismen i vårt land. Jag älskar Israel jag älskar det judiska folket och mitt hjärta blöder när jag läser och hör om allt som skrivs och sägs om landet och folket. Men jag och min familj vill även i fortsättningen tillhöra dem som ber för och välsignar landet och önskar Jerusalem frid!
  K.E.Lavesson

  Svara
 2. Carlos Luna  januari 22, 2014 at 23:04

  Llamo a todos a dedicar 17 minutos y escuchar con atencion lo que explica el embajador de Israel, solo la Paz nos puede dar Paz.

  https://www.youtube.com/watch?v=ELOY1LySmwg

  Svara
 3. Pingback: Experiment om yttrandefriheten: Nej, jag tror att bara 5’900’000 judar dödades av nazisterna under Förintelsen. | Peter Harold – Skrivarens blogg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*