Är Gaza verkligen under belägring?

Det existerar ingen ”belägring” av Gazaremsan. Först och främst så delar Gaza gräns inte enbart med Israel utan även med Egypten. Det finns en 13 km lång gräns mellan Gaza och Egypten. Det landet, och inte Israel, kontrollerar Rafah-övergången till Gaza och därifrån till övriga världen.

Viktigast av allt är att under de senaste fyra åren så har varor förts in i Gaza från Israel, allt förutom vapen och en kort lista på produkter som har tvetydig användning och som kan användas i terroristernas syfte. Förbudet mot införsel av vapen och de övriga produkterna som inleddes 2007 beror på att det var då Hamas terrororganisation tog makten i Gaza.

Det är inte bara mat, medicin, bränsle och bistånd som förs in till Gaza utan även råvaror och konsumtionsvaror av olika slag som varje dag transporteras från Israel till Gaza genom övergångarna. Arten och storleken på konsumtionsvarorna bestäms av palestinska köpmän och beror främst på marknadskrafterna i Gaza. Gaza kan erbjuda sina konsumenter allt från mindre köpcentra till exklusiva restauranger.

Eftersom nästan alla varor transporteras till Gaza så kan man inte tala om att Gazaremsan är under belägring. Under de första fem månaderna 2014, har över 18 000 lastbilar med nästan 228 000 ton varor kommit till Gaza. Bland varorna fanns även byggnadsmaterial: sedan januari i år har 4 680 lastbilar forslat 181 000 ton cement, trä, grus, järn och annat byggnadsmaterial genom Keren Shalom-övergången till Gaza.

Dessutom för att underlätta för transport av varor, bistånd och bränsle, har Israel också försett Gazaremsan med 10 millioner kubikmeter vatten årligen och med mer än hälften av all elektricitet.

Under de första fem månaderna 2014, kom omkring 60 000 personer till Israel från Gazaremsan. Flera av dessa var patienter och medföljande som fick medicinsk vård i Israel.

Den ekonomiska besvärliga belägenheten på Gazaremsan beror inte på någon belägring utan på dess ledarskap. Enorma summor används för att upphandla och producera vapen, terroristträning, att bygga upp terroristernas infrastruktur och för att berika Hamas ledare. Nästan ofattbara kvantiteter cement som skulle kunna används för att bygga hus, skolor och sjukhus användes istället för att bygga en underjordisk terrorstad med tunnlar och bunkrar för Hamas medlemmar.

Man kan sammanfatta med att konstatera att vad Hamas verkligen har på sin agenda är att få ett slut på all kontroll och all övervakning av vad som förs in och ut från Gaza så att man fritt kan importera vapen, långdistansraketer, militär teknologi osv. Inget av detta kommer att komma invånarna i Gaza tillgodo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*