Arabiska i Israel – ett officiellt språk och en kulturell bro

Arabiska talas dagligen av israeliska muslimer, kristna och druser samt av judar som kommer från Arabländerna. I Israel är både arabiska och hebreiska officiella språk.

År 2010 utlyste FN:s generalförsamling en ”internationell arabisk språkdag” som ett led i att främja kulturell mångfald och den infaller årligen den 18 december.

Det finns över 420 miljoner arabisktalande personer i världen och 1.7 miljoner av dessa bor i Israel (cirka 20 % av landets befolkning).

Här kommer lite intressant fakta om språken:

  • Både hebreiska och arabiska skrivs från höger till vänster och båda språken delar många strukturella likheter. Detta kommer inte som någon överraskning då båda språken tillhör samma ”familj” av semitiska språk.
  • Israels lagar offentliggörs på hebreiska, arabiska och engelska
  • Alla vägskyltar, innehållsförteckningar på livsmedel, medicinska broschyrer, säkerhetsföreskrifter och meddelanden som publiceras av myndigheter måste översättas till arabiska. De flesta israeliska skyltar är trespråkiga: hebreiska, arabiska och engelska.
  • All information om politiska val ska även publiceras på arabiska
  • I Knesset kan ledamöterna hålla sina tal på arabiska och många väljer att göra det. Den 24 maj 2016 högtidlighöll Knesset sin egen ”arabiska språkets dag” genom att genomföra särskilda utskottssammanträden tillägnade det arabiska språket i Israel.
  • När det gäller media måste en del av det offentliga medieutbudet (TV och radio) vara på arabiska. Kommersiella kanaler, medieplattformar och reklambyråer producerar dagligen innehåll på arabiska. Online världen likaså, många israeliska webplatser tillhandahåller sina tjänster på arabiska, givetvis även officiella webbplatser.

Arabiska i utbildningsystemet

Israeliska skolor: studier av såväl det arabiska språket, arabisk kultur och historia är en del av den israeliska läroplanen.

Från början har det israeliska utbildningssystemet tillskrivit arabiskan stor betydelse. De flesta arabiska israeler går från förskola till gymnasiet i arabisktalande skolor. Utöver detta lär man ut arabiska i annars huvudsakligen hebreisktalande skolor. Detta för att ge den yngre generationen en bättre förståelse för kulturarvet från de arabiska medborgarna i Israel och i grannländerna. Både arabiska och engelska är obligatoriskt från sjunde till tionde klass. Efter tionde klass väljer ca 25 % av eleverna att studera arabiska fram till sin examen.

På universiteten har man kurser i arabiska, såväl språket som litteraturen – allt för att attrahera både arabiska och judiska studenter.

Dessutom har rådet för högre utbildning i Israel krävt att alla statligt finansierade högskolor ska tillhandahålla information på arabiska.

Arabiska språkakademin i Israel
Denna akademi grundades 2007 när man insåg vikten av det arabiska språket i Israel. Akademin ligger i Haifa och leds av professor Mahmoud Ghanayem.

Framtiden
Israel kommer att fortsätta med arbetet att förbättra kunskapen om det arabiska språket och betydelsen av att lära ut det i Israel. Det är endast genom förståelse och utbildning som man kan överbrygga de kulturella skillnaderna och i slutänden främja en fredlig samexistens mellan judar och araber i Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*