Arkeologi bästa försvar av den judiska kopplingen till Jerusalem

Vid öppnandet av, den 17:e i ordningen, City of David’s Archeological Conference sa UD:s generaldirektör Dore Gold att arkeologer nu vetenskapligt bevisar det judiska folkets koppling till Jerusalem och försvarar därmed Staten Israel på ett sätt som annars bara IDF kan. Golds framträdande fokuserade även på de internationella försök som görs för att försöka skilja Jerusalem från judisk historia.

Framför allt nämnde Gold den UNESCO-resolution som antogs i april och som helt bortsåg från judendomens koppling till dess heligaste plats, Tempelberget. Platsen är helig inom såväl Judendom som Kristendom och Islam men UNESCO refererande endast platsen som al-Aksa moskén/al-Haram al-Sharif, förutom två referenser till Västra muren som sattes inom parenteser.

Gold menar att UNESCO har tappat sitt fotfäste och klarar inte av att leva upp till sitt namn som står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. Tvärtom så söker organisationen falsifiera historien.

Här är det viktigt att arkeologin finns och kan motbevisa påståenden och historieförfalskning menar Gold som passade på att prisa alla de arkeologer som fanns på plats.

Läs mer i Jerusalem Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*