Återigen är Israel i framkant: Israel bygger världens femte största solenergianläggning

Solenergianläggning

Solenergianläggning

Om allt går enligt planerna kommer världens femte största solenergianläggning börja byggas nästa år. Tanken är att bygga tre anläggningar vilket skall minska beroendet av fossila bränslen.

Anläggningen kommer att kosta ungefär 1,1 miljarder dollar och generera 121 megawatt när den står färdig att tas i bruk 2016. Anläggningen kommer att kunna förse 40 000 hem med all den elektricitet de behöver. Totalt kommer anläggningarna kunna producera 250 megawatt vilket utgör 2,5% av Israels totala energikonsumtion.

Projektet är en del av Israels nationella handlingsplan att 10% av landets energi skall komma från förnybara källor 2020.

Vill du veta mer?

Se Mashable

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*