Att göra saker på ett Nytt Sätt – samarbete mellan judiska och arabiska ungdomar

A New Way etablerades 1998 och använder pedagogiska verktyg för att introducera centrala värden, som civilsamhällets värde och social solidaritet, mellan judar och araber i Israel. Man arbetar även med att minska stereotypa föreställningar och fördomar i lokalsamhället.

Föreställ dig judiska och arabiska barn som växer upp tillsammans med kärlek och vänskap – de studerar, upptäcker, sjunger och spelar tillsammans i en atmosfär baserad på ömsesidig respekt och aktning. A New Way omvandlar denna vision till verklighet och möjliggör en kontinuerlig dialog baserad på mångkulturell jämlikhet i Israel.

A New Way grundades 1998 med målet att implementera värden som tolerans, jämlikhet och broderskap i Israels pluralistiska samhälle. Enligt organisationen själv är deras uppdrag att skapa tillit och ömsesidig respekt mellan judar och araber.

Bridging the gap in Israeli society

Att överbrygga sociala skillnader. Foto: A New Way

Under de senaste 16 åren har A New Way fokuserat på att implementera civilsamhällets värden och social solidaritet mellan judar och araber i Israel. Genom användandet av pedagogiska verktyg försöker man minska stereotypa föreställningar och fördomar, utveckla positiva attityder mot varandra och bygga relationer grundade på tillit, ömsesidig respekt och behovet av lika rättigheter. Allt detta görs med en bakomliggande tanke, att kvaliteten i relationerna mellan judar och araber till stor de kommer att avgöra hur det israeliska samhället och landets framtid utvecklas. Tusentals arabiska och judiska barn på förskolor, lågstadier, mellanstadier och högstadier runt om i landet har redan deltagit i organisationens möte.

Eva Ben Shimon, som bor i Bat Yam, har en son som deltog i ett möte med arabiska elever från Lod. Hon var själv med och säger att ”eleverna delades upp i mixade grupper och påbörjade olika uppgifter, som till exempel att bygga en levande pyramid med både judiska och arabiska barn utan att någon ramlar.” Idén baseras på en trygghetsövning som förmedlar intrycket att ”jag litar på den andre”.

Eid Hasdiya från Lod, vars son deltog i samma möte som eleverna från Bat Yam, säger att ”du kan göra det på olika sätt – till exempel fem ord som indikerar optimism, hoppet att det finns saker i livet som kan förändras till det bättre och så vidare. A New Way är ett ungdomsprojekt som försöker överbrygga broar mellan två folk och två olika kulturer som kan leva tillsammans och acceptera varandra för den man är, oavsett ras, religion eller kön”.

Jenna, som nyligen deltog för första gången i ett möte mellan elever från Yigal Alon i Migdal HaEmek och skolan El-Hadika i Yafia, säger att ”först ville jag inte delta och satt med ryggen vänd mot gruppen men i slutet tyckte jag det var kul att lära känna alla och träffa nya kompisar. Jag ser redan fram emot nästa gång”.

Jewish and Arab students enjoying communal activities.

Judiska och arabiska elever deltar gemensamt i alla aktiviteter. Foto: A New Way

Shir Hana, en 14-årig deltagare säger att ”skolan har deltagit i de här projekten i många år och de hjälper oss att träffas, förstå och lära känna en annan del av landet, och naturligtvis uppmuntra oss till att förstå att vi, trots allt, lever tillsammans i ett land”.

Dr. Tikva Braha, organisationens grundare och vd menar att när eleverna förstår varandra känslomässigt blir det svårare att veta vem som är vem och i förlängningen svårare att separera dem.

Braha har en doktorsexamen i Mellanösterns historia och pratar flytande arabiska. Hon framhåller att ”det unika i projektet är möjligheten att arbeta med barn, de pedagogiska undervisningsgrupperna och elevernas föräldrar. Föräldradeltagande ger ett enormt stöd för hela projektet och fungerar även som är viktig länk för att utvidga de sociala kretsarna. Två hundra deltagare deltar i varje klassprojekt, elever, föräldrar och lärarna. Att så många borgmästare och samhällsledare deltar är också en viktig faktor. De förstår betydelsen av projektet som en förutsättning för överlevnad och för att bli starkare”.

Ofir Elmakias deltog i Akkos Ort Darsky High Schools projekt. Hon beslöt sig för att delta trots dödsfall i familjen, hennes kusin hade dött i terroristattentatet i Burgas i Bulgarien. För henne var det som att försöka läka ett öppet sår att delta i kursen men trots allt så beslöt hon sig för att ge både sig själv, och de arabiska eleverna från skolan Halmu Shafei en chans.

A New Way är just nu aktiva vid över 50 arabiska och judiska skolor över hela Israel och är stolta över att mer 5000 deltagare är engagerade i projektet.

Shir from Tel Aviv and Gharda from Hura

Shir från Tel Aviv och Gharda från Hura. Foto: A New Way

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*